Thursday, November 24, 2016

"အစိုးရႏွင့္ KIO တို႔ တုိက္ရုိက္ေဆြးေႏြးရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေတာင္းဆုိခဲ့ဟု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဂြန္ေမာ္ေျပာ"

အစိုးရႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕(KIO) ေဆြးေႏြးေရး ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕တုိ႔ တုိက္ရုိက္ေဆြးေႏြးရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ေတာင္းဆိုခဲ့သည္ဟု KIO ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဂြန္ေမာ္က ေျပာသည္။ လတ္တေလာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနေသာ KIO/KIA အဖြဲ႕ အေနျဖင့္ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ ေဆြးေႏြးရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေတာင္းဆုိခဲ့ဟု ၄င္းကဆုိသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဂြန္ေမာ္ကုိယ္တုိင္ ေရးသားထားေသာ စာမ်ားပါသည့္ စာရြက္ကို ၄င္း၏ Gunmaw Sumlut အမည္ရွိ Facebook တြင္ Stop the War ဟု ေခါင္းစဥ္ တပ္ကာ အေျခအေနတစ္ခုအား အမ်ားသိေစရန္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၄ရက္နံနက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အမွန္တကယ္လုိလားေသာ အဖြဲ႕မ်ား၏ Stop the War ပူးတြဲေတာင္းဆုိခ်က္အား ေတြ႕ရသျဖင့္ႀကိဳဆုိေၾကာင္း၊ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ ေဆြးေႏြးရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္ကို သိေစလုိေၾကာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဂြန္ေမာ္က ေရးသားထားသည္။
"KIO ေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ တုိက္ရုိက္ေဆြးေႏြးေပးရန္ ေတာင္းဆုိထား
သည္မွာ သုံးလေက်ာ္သြားၿပီျဖစ္ပါသည္။ ေတာင္အာဖရိက ခရီးစဥ္အတြင္း ထပ္မံေဆြးေႏြးခဲ့စဥ္က KIO ေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႕အား ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမွ ဖိတ္ၾကားစာပို႔မည္ဟု ေျပာခဲ့ပါသည္" ဟု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဂြန္ေမာ္က ေရးထားထားသည္။
ႏုိ၀င္ဘာ ၉ရက္တြင္ NRPC(အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ဗဟိုဌာန) ရုံးတြင္ တုိက္ရုိက္ေဆြးေႏြးပြဲကိစၥ ျပန္လည္ေမးျမန္းစဥ္ တာ၀န္ရွိ ႏုိင္ငံေတာ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ အထက္သို႔ တင္ျပထားရာ ထူးျခားမႈ
မရွိေၾကာင္းသာ ေျဖၾကားခဲ့ေၾကာင္း ၄င္းကဆုိသည္။
အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ တစ္နုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္
(NCA) လက္မွတ္ေရးထုိးထား သည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္
NCA မထုိးရေသးသည့္ အဖြဲ႕မ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႕သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တုိဘာလက ေတာင္အာဖရိကသို႔ ေလ့လာေရးခရီး သြား ေရာက္ခဲ့သည္။
ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္း ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားမျဖစ္ခင္ ကခ်င္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ KIO/KIA အေနျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ အဆုိျပဳမႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရဘက္က တုံ႕ျပန္မႈ မရခဲ့ဟု KIO/KIA ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး
အင္ဘန္လ ဥကၠ႒ အျဖစ္ တာ၀န္ယူထားသည့္ ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသား
လူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ ေကာင္စီ (UNFC) က ေျပာသည္။
" ေကအုိင္အုိက ဦး ဆြန္လြတ္ဂမ္ဦးေဆာင္တဲ့ ေဆြးေႏြးေရးကုိယ္စားလွယ္
အဖြဲ႕ရွိတယ္။ အဲဒီအဖြဲ႕နဲ႔ ေဆြးေႏြးမယ္ဆုိၿပီးေတာ့လည္း သေဘာထား
ေပးၿပီးသားျဖစ္တယ္။ အဲဒီမွာ အေျဖက အစိုးရဆီက မလာဘူး။ ၿပီးခဲ့တဲ့
ေအာက္တုိဘာ ၁၅ရက္ေန႔က DPN အေနနဲ႔ ေနျပည္ေတာ္မွာေတြ႕တုန္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ကို အတိအလင္း ေျပာၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္" ဟု UNFC တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး(၁) ဦးထြန္းေဇာ္က ေျပာသည္။
UNFC ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ အစုိးရ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ႏုိ၀င္ဘာ
၉ရက္ႏွင့္ ၁၀ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ NRPC ရုံး၌ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး
ခဲ့ေသာ္လည္း ေျပလည္မႈမရခဲ့ေပ။
NCA မထုိးရေသးသည့္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္UNFC အဖြဲ႕၀င္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ KIA၊ တအာင္းလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ TNLA၊ ကုိးကန္႔လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ MNDAA တုိ႔ ပါ၀င္ေသာ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕သည္
ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀ရက္က ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း မူဆယ္ ၁၀၅ မုိင္ကုန္သြယ္ေရး
စခန္း အပါအ၀င္ အစိုးရလုံျခံဳေရးတပ္စခန္းမ်ားကို တစ္ၿပိဳင္တည္း ၀င္ေရာက္
တုိက္ခုိက္ခဲ့ရာ ႏွစ္ဖက္တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား ထိခုိက္ေသဆုံးခဲ့သည့္အျပင္ အရပ္သား
ေသဆုံး ဒဏ္ရာရမႈမ်ားလည္ရွိခဲ့သည္။
ရွမ္းေျမာက္ေဒသတြင္ ျဖစ္ပြားေသာ တုိက္ခုိက္မႈသည္ ေျမျပင္အေနအထား
ေပၚမူတည္ၿပီး တုံ႔ျပန္ရသည့္ သေဘာျဖစ္သည္ဟု UNFC တြဲဖက္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး(၁) ဦးထြန္းေဇာ္က ေျပာသည္။
" ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဘက္ကေတာ့ အခုျဖစ္ေနတဲ့ စစ္ေရးျပႆနာေတြ ပဋိပကၡေတြ
ျပည္တြင္းစစ္က ႏုိင္ငံေရးရဲ႕ ျပႆနာျဖစ္တယ္။ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကို ႏုိင္ငံေရးနည္းနဲ႔
ေျဖရွင္းလုိ႔မရလုိ႔ စစ္ေရး ျပႆနာ အက်ဳိးဆက္ အေနနဲ႔ ျဖစ္လာတာျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဘက္က လုိလားတာက စစ္ေရးျပႆနာကို ႏုိင္ငံေရးနည္းနဲ႔
ေျဖရွင္းရင္ ေျပလည္မယ္" ဟု ဦးထြန္းေဇာ္က ႏုိ၀င္ဘာ ၂၁ရက္တြင္
ေျပာၾကားသည္။
အစုိးရကို ဦးေဆာင္ေနေသာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ႏွင့္ တပ္မေတာ္
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တုိ႔က တုိင္းျပည္၏ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ
ပဋိပကၡမ်ားမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရန္ ေျပလည္ရာ ေျပလည္ေၾကာင္းကို နည္းလမ္း
ရွာၿပီး ဦးေဆာင္လုပ္ကုိင္မည္ဆုိပါက မေျပလည္စရာ အေၾကာင္းမရွိဟု ဦးထြန္းေဇာ္က ေျပာသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား ႏွစ္ဖက္လုံးမွ ထုိးစစ္မ်ား
စစ္ဆင္ေရးမ်ား ရပ္ဆုိင္းရန္လိုအပ္သည္ဟု တုိက္တြန္းေျပာၾကားမႈမ်ား
ရွိသည္။

No comments:

Post a Comment