Friday, December 2, 2016

မေရရာေသးသည့္ ကမၻာ့အရွည္ၾကာဆုံး ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား

War and Peace ဟူသည့္ အလြန္ရွည္လ်ားသည့္ ေတာ္စတြိဳင္း၏ ဝတၳဳတပုဒ္အား ဆရာျမသန္းတင့္၏ ေက်းဇူးျဖင့္ ဗမာဘာသာျဖင့္ ဖတ္ခြင့္ၾကဳံခဲ့သည္။ ဝတၳဳအေနႏွင့္ သာမက ႐ုပ္ရွင္အေနႏွင့္လည္း ၾကည့္ခဲ့ရသည္။ တပိုင္းလ်င္ ၄ နာရီခန႔္ ၾကာျမင့္သည့္ အပိုင္း ၂ ပိုင္း ပါရွိသည့္ ႐ုပ္ရွင္အား ၁၉၇၀ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း ကာလမ်ားက ယခု ဆူးေလရွန္ဂရီလာ ဟိုတယ္ေနရာရွိ ပေလဒီယံ ေခၚ ပပဝင္း ႐ုပ္ရွင္႐ုံတြင္ၾကည့္ခဲ့ဖူးသည္။ ဝတၳဳဖတ္စဥ္က ဆြဲေဆာင္မွု ရွိသေလာက္ ႐ုပ္ရွင္ကေတာ့ ပ်င္းဖို႔ေကာင္း၍ အိပ္ေပ်ာ္ခဲ့သည္။ ယခု ျမန္မာျပည္ရွိ ရွည္လ်ားလွေသာ စစ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ကား ေတာ္စတြိဳ င္းလက္ေျမႇာက္ရေလာက္ေအာင္ ရွည္လ်ားသည့္ ျဖစ္စဥ္ဟု ဆိုရပါမည္။ စစ္ပြဲႏွင့္ လက္ေတြ႕မ်က္ေတြ႕ ေတြ႕ၾကဳံ ေနရသူမ်ားအဖို႔ ခံစားမွု ျပင္းထန္၍ စိတ္လွုပ္ရွားဖြယ္ ျဖစ္ေနေသာ္လည္း စစ္ပြဲႏွင့္ ေဝးသည့္ ေနရာတြင္ ေနသူမ်ား အဖို႔ စိတ္ဝင္စားမွု နည္းပါးနိုင္ပါသည္။ သြယ္ဝိုက္၍ ခံစားရသည့္ စစ္စရိတ္ဒဏ္ကို ခံရသည္ဟု မထင္တတ္ၾကေပ။၁၉၄၈ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အတူ ေမြးဖြားလာေသာ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးသည္ ရွည္လ်ားလြန္းလွသည္။ “ငါမေသခင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရတာ ျမင္သြားခ်င္တယ္ကြာ” ဟု ဆိုသည့္ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မွိုင္း ကြယ္လြန္သြားခဲ့သည္မွာ အႏွစ္ ၅၀ ေက်ာ္သြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား

အႏွစ္ ၇၀ နီးပါး ၾကာျမင့္ၿပီ ျဖစ္ေသာ ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္အတူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ကမ္းလွမ္းမွု မ်ားလည္း မ်ားစြာ ရွိခဲ့သည္။ ဖဆပလေခတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကမ္းလွမ္းမွုတြင္ ေရပမ္းအစားဆုံးကား “လက္နက္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လဲလွယ္ျခင္း” ျဖစ္သည္။ ထိုမူက ယေန႔တိုင္ အစိုးရအဆက္ဆက္ စြဲကိုင္ထားသည့္ အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူဟု ဆိုရမည္။

၁၉၆၂ ဗိုလ္ေနဝင္း အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲဟု ေခၚဆိုခဲ့သကဲ့သို႔ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္ တြင္လည္း တႀကိမ္ ထပ္မံ၍ ၿငိမ္ခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထိုႏွစ္ႀကိမ္လုံး ေအာင္ျမင္မွု မရခဲ့သကဲ့သို႔ ေဆြးေႏြးသည့္ အခ်ိန္ကာလလည္း တိုေတာင္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဗိုလ္ေနဝင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲကာလတြင္ ထိုးစစ္မ်ား တိုက္ခိုက္မွုမ်ား ရပ္စဲေပးခဲ့ၿပီး လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္လည္း ေၾကညာေပးခဲ့သည္ကို ေတြ႕ခဲ့ရသည္။

၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ဆိုသည္မ်ားသည္ ပုံစံေျပာင္း၍ ေပၚေပါက္လာသည္။ ထိုေပၚေပါက္လာေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမ်ားသည္ အေရွ႕ေျမာက္ ဗကပ ၿပိဳကြဲၿပီး တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား အျဖစ္ ခြဲထြက္ၿပီးေနာက္ ေပၚေပါက္လာေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပုံစံသစ္ ဟု ဆိုရမည္။ ထိုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆိုသည္မွာ တကယ္ေတာ့ နယ္ေျမေဒသ အလိုက္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲၿပီး အဆိုပါ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အသီးသီး၏ တည္ရွိမွုကို အသိမွတ္ျပဳျခင္း ၎တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ား တည္ရွိရာ ေဒသမ်ား၌ ၎တို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္မွုမ်ားကို အသိမွတ္ျပဳ ထားသည့္ အေပၚ အေျခခံသည္။

၎ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား တည္ရွိရာ ေဒသမ်ားကို အထူးေဒသမ်ား အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒ ဖ်က္သိမ္းခံထားရၿပီး မာရွယ္ေလာ ေခၚ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ အခ်ိန္ကာလျဖစ္၍

မည့္သည့္ ဥပေဒႏွင့္မွ အကံ်ဳး မဝင္ေသာ ဥပေဒကဲ့သို႔ အာဏာတည္ျမဲသည့္ အမိန႔္အာဏာျဖင့္ သတ္မွတ္အတည္ျပဳ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွ စတင္ခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သို႔မဟုတ္ အပစ္ရပ္ေရးမ်ားသည္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္ တို႔တြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ KNU ႏွင့္ ျပင္းထန္ေသာ တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ သို႔ႏွင့္ တဖြဲ႕တည္း ဖိတိုက္ခံရၿပီး အတြင္းပိုင္း အကြဲအျပဲမ်ား ျဖစ္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း၌ KNU ႏွင့္လည္း အပစ္ရပ္ေရး ေဆာင္ရြက္လာနိုင္ခဲ့သည္။

၁၉၈၉ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ နိုင္ငံေရးျပသနာ

၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွ စတင္သည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ တဖြဲ႕ခ်င္းစီႏွင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အဆိုပါ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သို႔မဟုတ္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ နိုင္ငံေရးျပသနာကို မည္သို႔ ေျဖရွင္းမည္ ဆိုသည့္အခ်က္ ပါဝင္ျခင္း မရွိေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို အဓိကထား၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ဟု ဆိုရပါမည္။

ထို အပစ္ရပ္ကာလမ်ားတြင္ အစိုးရသည္ ေဒသဖြံ့ၿဖိဳးေရး ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ထို တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲမ်ား ထိမ္းခ်ဳပ္ရာေဒသမ်ားအား အကူအညီမ်ား ေပးအပ္ခဲ့သည္။ က်န္းမာေရး ပညာေရဝန္ထမ္းမ်ား နတလ (နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေရးရာ) ဝန္ထမ္းမ်ားေစလႊတ္ေပးသည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ၿမိဳ႕ေပၚ၌ သြားလာခြင့္ စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ား ေပးအပ္ထားခဲ့သည္။ နိုင္ငံေရးျပသနာအား အေျခခံ ဥပေဒေရးဆြဲၿပီး အရပ္သားအစိုးရ တက္လာမွ ေျဖရွင္းမည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း နိုင္ငံေရး အကဲခတ္မ်ားက ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အေရးေတာ္ပုံအၿပီး

ျပည္တြင္းရွိ နိုင္ငံေရး အၾကပ္အတည္းမ်ားကို ရင္ဆိုင္နိုင္ရန္ အတြက္ ျပည္နယ္မ်ားရွိ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား ျပႆနာကို ယာယီနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းထားခဲ့သည္ဟု သုံးသပ္ၾကပါသည္။

သို႔ေသာ္ နိုင္ငံေရးျပသနာကို လုံးဝဥႆုံ မေျဖရွင္းဘဲထားသည္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။ ေညာင္ႏွစ္ပင္ညီလာခံဟု ဆိုၾကသည့္ အမ်ိဳးသားညီလာခံကို ေခၚယူက်င္းပခဲ့သည္။ ထိုညီလာခံတြင္ အပစ္ရပ္ထားေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႕မ်ားကို ဖိတ္ေခၚ တက္ေရာက္ခြင့္ ျပဳခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုညီလာခံ၌ ျပည္တြင္းရွိ အဓိက အတိုက္အခံနိုင္ငံေရး ပါတီျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLD က သပိတ္ေမွာက္ ထြက္ခြာခဲ့သကဲ့သို႔ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားကို လစ္လ်ဴရွု ခံခဲ့ရသည္ ဟု တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ အဖြဲ႕မ်ားက ဆိုခဲ့ၾကသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ထိုေညာင္ႏွစ္ပင္ အမ်ိဳးသားညီလာခံရလဒ္အျဖစ္ ထြက္ေပၚလာေသာ အေျခခံဥပေဒတရပ္အား နာဂစ္ မုန္တိုင္း ျပင္းထန္စြာက် စဥ္ကာလ၌ပင္ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒဟု ေပၚထြက္ခဲ့သည္။ ထို ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒထြက္ေပၚၿပီး ထိုဥပေဒအရ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္သည့္ အရပ္သားအစိုးရ ေပၚထြက္ မလာမီ၌ပင္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း အပစ္ရပ္ထားေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေျဖရွင္းသည့္ ေျခလွမ္းတရပ္ကို နအဖ အစိုးရက လုပ္ေဆာင္လာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ယင္းေျခလွမ္းမွာ အပစ္ရပ္ထားေသာ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားအား အင္အားႏွင့္ ေဒအေျခအေနေပၚလိုက္၍ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGF) ႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္ အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းရန္ ေတာင္းဆိုဖိအားေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ နအဖ အစိုးရ၏ ထိုေတာင္းဆိုမွုအား လက္ခံသည့္ အဖြဲ႕မ်ားရွိသကဲ့သို႔ လက္ခံရန္ ျငင္းဆန္သည့္ အဖြဲ႕မ်ားလည္း ေပၚထြက္ခဲ့ရာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွစ၍ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ စစ္ေရးအရ တင္းမာမွုမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ ကိုးကန႔္ေဒသတြင္ တိုက္ခိုက္မွုမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ အပစ္ရပ္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူထားသည့္ ကာလတရပ္သည္ အႏွစ္ ၂၀ ခန႔္ အၾကာတြင္ ကုန္ဆုံးသြားၿပီး အေျခအေနသစ္ တရပ္ စတင္ခဲ့ေပေတာ့သည္။

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရ တက္လာေသာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရအဖြဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္သည္။ ဦးသန္းေရႊႏွင့္ ဦးေမာင္ေအးမွအပ ယခင္စစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အရပ္ဝတ္ေျပာင္းဝတ္ကာ  နိုင္ငံေတာ္အင္စတီက်ဴးရွင္း အသစ္ႏွင့္ ေတြ႕ရသည့္ နိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းသစ္ ျဖစ္သည္။ ထိုအခင္းအက်င္းသစ္ႏွင့္အတူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္လည္း ပါလာသည္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရ ပထမဆုံး ေပၚထြက္လာသည္ ဆိုသည့္ အရပ္သားအစိုးရ၏ နိုင္ငံေရးအရ လုပ္ေဆာင္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ဟု ဆိုရမည္။

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ဗဟိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းသည္။ ျပည္နယ္အဆင့္ အပစ္အခတ္ရပ္ စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ သေဘာတူညီခ်က္ ဆိုသည္မ်ားကို ခ်ဳပ္ဆိုၾကသည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က BGF ဖြဲ႕စည္းကို လက္မခံ၍ စစ္ေရးအရ တင္းမာမွုမ်ား ျဖစ္ပြါးခဲ့သည့္ UWSA  ဝ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္

တပ္ဖြဲ႕ NDAA မိုင္းလာတပ္ဖြဲ႕တို႔ႏွင့္ စစ္ေရးတင္းမာမွုကို ေလၽွာ့ခ် နိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ KIA ကခ်င္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕ SSPP/SSA ရွမ္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕တို႔ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္စြာ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

တကယ္တမ္းအားျဖင့္ ဆိုလ်င္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ျပဳလုပ္ထား ရွိခဲ့ေသာ အပစ္ရပ္ထားရွိေသာ အေျခအေနမွ အရပ္သား အစိုးရဟုဆိုသည့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္တြင္ နိုင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ပါက လြယ္ကူနိုင္ ေသာ္လည္း ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား မလုပ္မွီ BGF ဖြဲ႕စည္းေရး အတြက္ ဖိအားေပးခဲ့ျခင္း အင္အားသုံးခဲ့ျခင္း

တို႔ေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္ၾကား ယုံၾကည္မွု ပ်က္ျပားခဲ့ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ခက္ခဲခဲ့ေပေတာ့သည္။

သို႔ႏွင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႀကိဳးပမ္းမွုသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္တြင္ NCA အား အဖြဲ႕ ၈ ဖြဲ႕ေရးထိုးသည့္ ရလဒ္တခု ျပသခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီလတြင္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံက်င္းပသည္ ဟူသည့္ ေဖာ္ျပခ်က္ကို ျပသခဲ့သည္။ “တနိုင္ငံလုံး” အပစ္ရပ္ေရး ဟူသည့္ NCA တြင္ ျပည္တြင္းရွိ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အင္အား၏ ၂၀ ရာခိုင္ႏွုန္းခန႔္သာ အပစ္ရပ္ေရး ဆြဲေဆာင္နိုင္ခဲ့သည္။ က်န္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အင္အား ၁၃ ဖြဲ႕၊ လက္နက္ကိုင္အင္အား ၈၀ ရာခိုင္ႏွုန္းသည္ NCA ၏ ျပင္ပ၌ က်န္ေနရစ္ခဲ့သည္။

က်န္ရစ္ခဲ့သည့္ အေၾကာင္းမွာ KIA/SSPP အပါအဝင္ UNFC အဖြဲ႕ဝင္ ၇ ဖြဲ႕မွာ အားလုံး ပါဝင္ေရးမူကို ဆုပ္ကိုင္၍ NCA လက္မွတ္ထိုးျခင္း မျပဳခဲ့ၾကေပ။ TNLA/MNDAA/AA အဖြဲ႕ ၃ ဖြဲ႕က NCA လက္မွတ္ထိုးခြင့္ ျပဳရန္ အစိုးရက ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။ UWSA ႏွင့္ NDAA အဖြဲ႕ ၂ ဖြဲ႕ကေတာ့ ၎တို႔အေနႏွင့္ NCA လက္မွတ္ထိုးရန္ မလိုအပ္ဟု ဆို၍ NCA လက္မွတ္ မထိုးခဲ့ၾကေပ။

သို႔ေသာ္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္သည္ အျပည့္အဝ ေအာင္ျမင္မွု မရခဲ့ေသာ္လည္း NCA ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံဆိုသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အား ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အေျခခံဥပေဒ အရ အခန္းက႑ ႀကီးမားသည့္ တပ္မေတာ္က ဆက္လက္ဆုပ္ကိုင္ သယ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

NLD အစိုးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

NLD အစိုးသည္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရပါက တိုင္းျပည္ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မွု မရနိုင္ဟု ထုတ္ျပန္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား အေလးထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ဗဟိုဌာနမ်ား ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ အားလုံးပါဝင္ေရးကို ေရွ႕ရွု ၍ NCA လက္မွတ္ထိုးသည့္ အဖြဲ႕မ်ားေရာ မထိုးေသးသည့္ အဖြဲ႕မ်ားေရာပါသည့္ ပထမအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံကို က်င္းပနိုင္ခဲ့သည္။ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အသီးသီး နိုင္ငံေရးပါတီအသီးသီး၏ အျမင္သေဘာထားမ်ားကို ပြင့္လင္းစြာ ေဖာ္ျပခြင့္ ျပဳခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ အဆိုပါ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံ၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို NCA ထီးရိပ္ေအာက္တြင္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေၾကညာခဲ့သည္။ ယခင္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္ေဖာ္ ေဆာင္ခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္က ဆုပ္ကိုင္ထားသည့္ NCA အား တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳလိုက္ေၾကာင္း NLD အစိုးရသစ္က ေၾကညာ လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ NCA လက္မွတ္ထိုးစဥ္ကာလက တက္ေရာက္ျခင္းမျပဳ ခဲ့ေသာ္လည္း

ယခု အစိုးရျဖစ္ၿပီးေနာက္ သေဘာထားေျပာင္းလဲ ေဖာ္ျပလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

NCA လက္မွတ္ထိုးမွသာ နိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ဆက္လက္ ပါဝင္ခြင့္ရမည္ ျဖစ္ရာ ပထမအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လုံ အၿပီးတြင္ NCA သည္ ေရွ႕တန္းေရာက္သည့္ ျပႆနာ ျဖစ္လာသည္။ လက္ေတြ႕တြင္ ပထမအႀကိမ္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံ အၿပီးတြင္ NCA လက္မွတ္ မထိုးေသးသည့္ ၇ ဖြဲ႕ ပါဝင္သည့္ UNFC  ၇ ဖြဲ႕ႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္လည္း NCA လက္မွတ္ ထိုးေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး UNFC (DPN) က တင္ျပသည့္ အခ်က္ ၈ ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည့္ သေဘာတူညီမွုမၽွ ယခုတိုင္ မရေသးေပ။ UNFC ၏ DPN ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္တို႔ ေဆြးေႏြးပြဲ အေျခအေနမ်ားအရ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ဘက္မွ အဆိုပါ NCA အား ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ရန္ လိုလားပုံ မရေပ။ ထိုေၾကာင့္ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိရန္ နီးစပ္မွု မေတြ႕ရေပ။

ထို႔ျပင္ UWSA ႏွင့္ NDAA တို႔က သူတို႔ အေနႏွင့္ NCA လက္မွတ္ထိုးရန္ မလိုဆိုသည့္ ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လည္းေကာင္း၊ MNDAA/TNLA/AA အဖြဲ႕ ၃ ဖြဲ႕အား NCA တြင္ ပါဝင္ခြင့္ မျပဳ သည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ လည္းေကာင္း တိက်သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တရပ္ မေတြ႕ရေသးေပ။ ထို႔ျပင္ UWSA / NDAA တို႔ႏွင့္ တိက်သည့္ ရလဒ္တခု ထြက္ေအာင္ ေဆြးေႏြးသည္ကိုလည္း မေတြ႕ရေသးေပ။ ထို႔ျပင္ UWSA ႏွင့္ NDAA တို႔က၎ UNFC က ယင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ တြင္ အားလုံး ပါဝင္ေရး၊ တိက်စြာ ေျပာရလ်င္ MNDAA ကိုးကန႔္ TNLA တအန္းပေလာင္ AA ရခိုင္အဖြဲ႕ ၃ ဖြဲ႕ပါဝင္ေရးကို ရပ္ခံထားၾကရာ လိပ္ခဲတင္းတင္း အေျခအေနဟု ဆိုရေပမည္။ လက္ရွိ ျမန္မာျပည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ လက္ေတြ႕က်ေသာ ေျခလွမ္းမ်ား လိုအပ္ေနသည္ဟု ဆိုရပါမည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ လက္ငင္းအေျခအေန

နိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ဆက္လက္ပါဝင္နိုင္ရန္ NCA လက္မွတ္ထိုး ရန္လိုအပ္သည္ဟု ဆိုသျဖင့္ လတ္တေလာ နိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အမ်ားစု မပါဝင္နိုင္ေသးေပ။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း

အမ်ိဳးသားအဆင့္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ဆိုသည္မ်ားမွာလည္း တနိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာအရ လည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္အားလုံးတြင္ လည္းေကာင္း၊ လုပ္ေဆာင္နိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။ ေလာေလာဆယ္ အေျခအေနအရ အမ်ိဳးသား

အဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ျပဳလုပ္မည္ဟု ဆိုထားေသာ္လည္း ယခုတိုင္ေတာ့ မစတင္နိုင္ေသးေပ။

ထိုျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသ ၂ ခုတြင္ စတင္နိုင္ေသာ္လည္း ျပည္နယ္အားလုံးတြင္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ျခင္း မရွိပါက တနိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာ ေဆာင္သည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတိုင္း သေဘာတူသည့္ ဘုံသေဘာတူညီခ်က္ အခ်ိဳ႕ကိုပင္ လာမည့္ ၂၀၁၇ ေဖဖဝါရီတြင္ က်င္းပမည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ပင္လုံညီလာခံတြင္ ရရွိနိုင္ရန္ အလွမ္းေဝးဆဲ ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ၾကန႔္ၾကာနိုင္မွုကို ျမင္ေတြ႕ေနရေတာ့သည္။

ေခတ္အဆက္ဆက္ အစိုးရတို႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္၏ အေျခခံသည္ လက္နက္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လဲလွယ္ရန္ ျဖစ္သည္။ ဤရည္မွန္းခ်က္ ေပါက္ေျမာက္ရန္ နည္းနာအမ်ိဳးမ်ိဳး ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ထုတ္ေဖာ္ သုံးစြဲခဲ့ၾကသည္။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား အဖို႔သည္လည္း လက္နက္စြန႔္လိုက္ပါက လက္မဲ့ျဖစ္ကာ တိုင္းရင္းသားတို႔ အတြက္ မည္သည့္ အခြင့္အေရးမွ မရဘဲ လက္နက္ႏွင့္ အာဏာရွိသူမ်ား၏ ျပဳသမၽွ ႏုရမည့္ အျဖစ္ ေရာက္ရမည္ကို စိုးရြံ့ၾကသည္သာ ျဖစ္သည္။ ထိုပဋိပကၡကို ေျဖရွင္းနိုင္ရန္ ယေန႔တိုင္ ခက္ခဲေနဆဲျဖစ္သည္။

ႏွစ္ ၇၀ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

တကယ္တမ္းဆိုရင္ ဗမာျပည္လြတ္လပ္ေရး မရမီ သူပုန္ထခဲ့ေသာ အလံနီတို႔၏ ပုန္ကန္မွုကို ထည့္တြက္လ်င္ ျပည္တြင္းစစ္ သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အႏွစ္ ၇၀ ျပည့္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္အတူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆိုသည္ အတြက္ လုံးပမ္းခဲ့ ၾကသည္မွာလည္း အႏွစ္ ၇၀ ျပည့္ေပေတာ့မည္။

ယခုတိုင္ အေၿဖ မေပၚနိုင္ေသးေသာ အရွည္ၾကာဆုံး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ဟု ဆိုရမည္။ အေၿဖ မရနိုင္သည္မွာ အဘယ္ေၾကာင့္ပါနည္း။

လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡတြင္ ပါဝင္ေနသူ အားလုံးကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စားပြဲဝိုင္းသို႔ ေရာက္ရွိေအာင္ စြမ္းေဆာင္နိုင္ေရးသည္ ေသာ့ခ်က္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ အျပဳတ္တိုက္ေရး လမ္းစဥ္ကို ဆက္လက္ ကိုင္စြဲထားၾကမည္ ဆိုပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ရွည္ၾကာသထက္ ရွည္ၾကာ၍သာ ေနေပဦးမည္ ဟု သုံးသပ္ရေပသည္။  ေမာင္ေမာင္စိုး

No comments:

Post a Comment