Friday, December 2, 2016

ကုန္ေသတၱာတင္ယာဥ္ႏွင့္ လုပ္သားမ်ား ညဘက္မွ ထြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ တံတားႀကီးကိုးစင္းတြင္ ေကာက္ခံေနသည့္ တံတားေၾကးမ်ား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွစ၍ ေကာက္ခံေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

ကုန္ေသတၱာယာဥ္ႏွင့္ လုပ္သားမ်ား ညဘက္မွထြက္၍ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ တံတားႀကီးကိုးစင္းတြင္ ေကာက္ခံေနသည့္ တံတားေၾကးမ်ား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွစ၍ ေကာက္ခံေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။  “ကုန္ေသတၱာယာဥ္ေတြနဲ႔ လုပ္သားေတြအားလံုးက ညဘက္မွာပဲ ထြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အေကာက္ခြန္မွာ MACCS စနစ္လုပ္လိုက္ခ်ိန္မွာ ထုတ္လုပ္ေရး အခက္အခဲျဖစ္တယ္လို႔ ၾကားရပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေျဖရွင္းေပးပါမယ္။ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က စီမံ/စီးပြား၀န္ႀကီးကိုယ္တိုင္ တာ၀န္ယူၿပီး ကုန္စည္စီးဆင္းမႈကို လ်င္ျမန္ေခ်ာေမြ႕ေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳးပမ္းမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခုေန႔ခင္းမွာ ထြက္တဲ့အတြက္ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ ၾကန္႔ၾကာေစပါတယ္။ မျမင္ရတဲ့ကုန္က်စရိတ္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ဒီအေျခအေနေတြ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ဖို႔အတြက္ ၿပီးခဲ့တဲ့ သံုးႏွစ္တာကာလကတည္းက ျပင္ဆင္ထားတဲ့ စီမံကိန္းျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဒီကိစၥကို အမိန္႔ဥပေဒေတြ ထုတ္ၿပီးေတာ့ ဒါလုပ္လို႔ေဆာင္ရြက္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ ျမန္ဆန္ဖို႔အတြက္ စရိတ္သက္သာေစဖို႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားသည္။ထို႔အျပင္ ကုန္ေသတၱာကို အေရးေပၚေန႔ခင္းဘက္တြင္ ထုတ္ရန္လိုအပ္ပါကလည္း Hotline မွ တစ္ဆင့္ဆက္သြယ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ဆိပ္ကမ္းသို႔ေရာက္လာႏိုင္ရန္ စီမံေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

အလားတူပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ရွိေနၿပီး တံတားျဖတ္သန္းခ ေပးေဆာင္ေနရသည့္ တံတားႀကီးကိုးစင္းတြင္ ေငြေၾကးေကာက္ခံမႈမ်ားအား လာမည့္ဧၿပီမွစ၍ ေငြေၾကးေကာက္ခံေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ဆိုသည္။

“ရန္ကုန္မွာ တံတားႀကီးကိုးစင္း ရွိပါတယ္။ ဒီတံတားႀကီးကိုးစင္းစလံုးကို လာမယ့္ဧၿပီလကစၿပီး ေငြေၾကးေကာက္ခံေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကားေတြအားလံုးကိုေတာ့ အာဆီယံစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ ၀င္႐ိုးမ်ားအျဖစ္ကိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

တံတားမ်ားကို ျဖတ္သန္းခမေပးရသျဖင့္ တန္ပိုမ်ားတင္မည္ဆိုပါက လမ္းတံတားမ်ား ပ်က္စီးမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါအေျခအေနမ်ားအတြက္ စည္းမ်ဥ္းေဘာင္အတြင္းမွ လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ရန္ တိုက္တြန္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အနီးစပ္ဆံုးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစိုးရအဖြဲ႕က ဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္႐ံုးထိုင္ၿပီး ကုန္စည္စီးဆင္းမႈအတြက္ ကုန္ေသတၱာမ်ား အျမန္ဆံုးဆြဲထုတ္ႏိုင္ေရးပါ ကူညီမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ဆက္လက္ေျပာသည္။

အဆိုပါအစိုးရအဖြဲ႕က ဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္ ႐ံုးထိုင္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကူညီျခင္း Operation Team ကို ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္မွ စတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

အေကာက္ခြန္တြင္ MACCS စနစ္ကို စတင္ခါစျဖစ္ေနသျဖင့္ လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အားနည္းမႈမ်ားရွိေနသည္မွာ မွန္ကန္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ေႏွာင့္ေႏွးကာ ထုတ္မရျဖစ္ေနမႈမ်ားကို ေျပာေစလိုေၾကာင္းႏွင့္ ၾကန္႔ၾကာေနမႈကို ခ်က္ခ်င္းေျဖရွင္းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသည္။

“စတင္ခါစမွာ အားနည္းခ်က္ေတြေၾကာင့္ အခက္အခဲေလးေတြ ျဖစ္ေနတာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုလည္း ၀ိုင္း၀န္းကူညီၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးေစလိုပါတယ္” ဟု အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ရွိ ဆိပ္ကမ္းမ်ားသို႔ ၀င္ေရာက္ေနသည့္ ကုန္ေသတၱာမ်ား၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ ခန္႔မွာ လိႈင္သာယာသို႔သြားေနၿပီး က်န္ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ မွာ အျခားေနရာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ေနကာ အဆိုပါကုန္ေသတၱာတင္ ယာဥ္မ်ား၀င္ထြက္ေနမႈမွာ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ ျဖစ္ေစသည့္ အခ်က္တစ္ခုျဖစ္သျဖင့္ ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ အာဏာပုိင္အဖြဲ႕မွ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္း၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဆိပ္ကမ္းမ်ားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္တြင္ တည္ရွိေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံမ်ား၏ ကုန္သြယ္မႈက႑အတြက္ အဓိကတင္ပို႔ တင္သြင္းေနသည့္ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္ ေန႔စဥ္ကုန္ပစၥည္းတင္ ကြန္တိန္နာအလံုး ၂၀၀ ခန္႔ႏွင့္ လစဥ္ကုန္ေသတၱာေပါင္း ၃၀၀၀၀ ခန္႔ အ၀င္အထြက္ ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။
Writer:
ၿဖိဳးေ၀

No comments:

Post a Comment