Thursday, December 1, 2016

"ေျပတီဦးေဖာင္ေဒးရွင္းက ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၂၂ ဦးကို ပညာသင္ေထာင္ပ့ံေၾကးစရိတ္ေပး"

ေျပတီဦးေဖာင္ေဒးရွင္းကေန ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ေက်ာင္သား၊ ေက်ာင္းသူ ၂၂ ဦးကို ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးစရိတ္ ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။ ေျပတီဦးေဖာင္ေဒးရွင္းအေနနဲ႔ ေဆးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား ၇ဦး ၊ စက္မႈတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား ၃ဦး၊ ဥပေဒ ဘာသာရပ္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၂ဦး၊ ျပင္ပအလွဴရွင္ေတြကေန ေဆးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၁၀ ဦးတို႔ကို ေထာက္ပံ့ေၾကး ေပးအပ္ခဲ့တာပါ။ ေျပတီဦးေဖာင္ေဒးရွင္းအေနနဲ႔ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးစီကို  တစ္လကို က်ပ္ငါးေသာင္းစီ ေထာက္ပံ့ေပးေနတာျဖစ္ျပီး အခုဆိုရင္ ေဆးတကၠသိုလ္၊ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ ဥပေဒပညာရပ္တို႔မွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၁၆၆ ဦးကို ေထာက္ပံ့ေပးေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ေျပတီဦးေဖာင္ေဒးရွင္ကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၊ သရုပ္ေဆာင္အကယ္ဒမီေျပတီဦးရဲ႕ ေမြးေန႔ ႏိုိ၀င္ဘာ ၃၀ ရက္မွာ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး အခုဆိုိရင္ ၇ ႏွစ္ေက်ာ္လာခဲ့ျပီျဖစ္ပါတယ္။နွစ္စဥ္ေထာက္ပံ့ေနတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြထဲမွ အခုဆိုိရင္ အလုပ္သင္ဆရာ၀န္ေတြအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ေနၿပီျဖစ္သလို ေဖာင္ေဒးရွင္းရန္ပံုေငြအတြက္ လာမယ့္ဇန္န၀ါရီလထဲမွာ ပေဒသာကပြဲက်င္းပသြားဖို႔ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

No comments:

Post a Comment