Friday, December 2, 2016

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးဖမ္းဆီးမႈမ်ားတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား ရွိေနၿပီး သက္ေသမ်ားကိုပါ ေဖ်ာက္ဖ်က္မႈမ်ား ရွိေနဟု တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေျပာၾကား

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါမ်ား ဖမ္းဆီးရာတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား ရွိေနၿပီး အမႈျဖစ္စဥ္တြင္  ပါ၀င္ေနသည့္ သက္ေသပစၥည္မ်ားကိုပါ ေဖ်ာက္ဖ်က္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) မွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚနီနီမိုးက တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အတြင္း သက္ေသမ်ားႏွင့္တကြ ေျပာၾကားသည္။ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ တတိယပံုမွန္အစည္းအေ၀း အ႒မေန႔တြင္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚနီနီမိုးက ဧရာ၀တီတိုင္းအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္အႏွံ႔အျပားတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားျဖစ္ေသာ ေဆးေျခာက္မ်ား၊ WY ဟုေခၚသည့္ စိတ္ၾကြ ႐ူးသြပ္ေဆး၀ါးမ်ားအား ေရာင္း၀ယ္ ေဖာက္ကားေနမႈမ်ားကို အျမစ္ျပတ္ ရွင္းလင္း ဖယ္ရွားေပးရန္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာနယ္ေျမအာဏာပိုင္မ်ား၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကို ၀န္ထမ္းစည္းမ်ဥ္းႏွင့္အညီ ျပတ္ျပတ္သားသား အေရးယူေပးရန္ရွိ မရွိ လႊတ္ေတာ္သို႔ ေမးခြန္းေမးျမန္းရာတြင္ ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္းခ်ေနသည္ဟု တိုင္ၾကားခ်က္တစ္ခုအား သြားေရာက္ဖမ္းဆီးရာတြင္ ႀကိဳတင္သတင္း ေပါက္ၾကားမႈမ်ား ရွိေနျခင္း၊ ဖမ္းဆီးရမိသည့္ သက္ေသခံပစၥည္းမ်ားအား ေဖ်ာက္ဖ်က္ျခင္းမ်ားကို ဥပမာေပး၍ ေမးျမန္းရာ၌ ယခုကဲ့သို႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။“ေရာင္းခ်သူ ေရာင္းခ်သည့္ေနရာ သံုးစြဲေနသည့္ အမည္စာရင္းႏွင့္တကြ အခ်က္အလက္ျပည့္၀ေသာ ျပည္သူတို႔၏တုိင္စာကို ၉ ရက္ ၉ လ ၂၀၁၆ ရက္တြင္ ကြၽန္မကိုယ္တိုင္ နယ္လံု၀န္ႀကီးထံသို႔ ေပးပို႔ခဲ့ပါတယ္၊ ၁၀ ရက္ ၉ လ ၂၀၁၆ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီခန္႔မွာ မအူပင္ခ႐ိုင္မွ ဒုစ႐ိုက္ႏွိမ္ႏွင္းေရး တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္ေျမ (၁) ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားစုေပါင္း၍ သတင္းေပးထားေသာေနရာမ်ားကို ၀င္ေရာက္ ဖမ္းဆီးခဲ့ပါတယ္၊ သို႔ပါေသာ္လည္း မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် ဖမ္းဆီးအေရးယူႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ သံုးစြဲေရာင္းခ်သူ တစ္ဦးထံမွ ေဆးသံုးစြဲရာတြင္ အသံုးျပဳေသာ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားႏွင့္အတူ ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဖမ္းဆီးရာတြင္ လုိက္ပါသြားေသာ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ျပည္သူမ်ားက ရွာေဖြပံုစံျဖင့္ သိမ္းဆည္းရန္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း မသိမ္းဆည္းခဲ့သည့္အျပင္ ထိုသက္ေသပစၥည္းမ်ားကို ဖုန္းျဖင့္ ဓာတ္ပံု႐ုိက္ယူခဲ့ေသာ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ ဖုန္းထဲရွိ ဓာတ္ပံုမ်ားကိုပါ အတင္းအဓမၼ ဖ်က္ခိုင္းခဲ့ပါတယ္။ ထိုအျခင္းအရာကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ျပည္သူေတြကို ကူညီပါရေစဟု ေျပာသည့္ဌာနအေနျဖင့္ သက္ေသခံပစၥည္းမ်ား ေဖ်ာက္ဖ်က္ေနေၾကာင္း ထင္ရွားစြာေပၚလြင္ေနပါတယ္” ဟု ေဒၚနီနီမိုးက လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေမးခြန္းေမးျမန္းရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

ျပည္သူမ်ားမွ သတင္းေပး တိုင္ၾကားလာမႈကို လံုျခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးထံ တိုင္ၾကားၿပီးေနာက္ ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးရာတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္းခ်သူမ်ားအား ဖမ္းဆီးရမိျခင္း မရွိျခင္းမွာ ႀကိဳတင္သတင္း ေပါက္ၾကားခဲ့မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႀကိဳတင္သတင္းေပးပို႔ခဲ့သည့္ ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္းမ်ားကိုပါ ရရွိထားၿပီး သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားကို အသိေပး အေၾကာင္းၾကားခဲ့ေသာ္လည္း အေရးယူမႈ တစ္စံုတစ္ရာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚနီနီမိုးက The Daily Eleven သတင္းစာ၏  ေမးျမန္းမႈအား ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကြၽန္မတို႔ ေညာင္တုန္းက ျပည္သူတစ္ေယာက္က မအူပင္ခ႐ိုင္ကို ဖုန္းဆက္ၿပီးတိုင္တယ္။ တိုင္တာကုိ ခ႐ိုင္က ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ကို ျပန္ၿပီးေတာ့ပို႔တယ္။ ပို႔တဲ့စာကို ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ထဲကေန တစ္ဦးက ေဆးေရာင္းခ်ေနတဲ့သူကို ဗိုက္ဗာနဲ႔ျပန္ပို႔ၿပီး သတိေပးထားတဲ့ပံုကို အစ္မရထားတယ္။ တကယ္သြားဖမ္းေတာ့ ဖမ္းမမိေတာ့ဘူး။ ဒါက အဂတိလိုက္စားမႈေတြရွိေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစ္မက ဒါကို အဆိုအျဖစ္ေတာင္မွ လႊတ္ေတာ္မွတင္သြင္းဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့တာမွာ တိုင္းေဒသႀကီးအေနနဲ႔ ေျဖရွင္းလို႔ရတဲ့ ကိစၥမဟုတ္လို႔ ေမးခြန္းအျဖစ္ ျပန္လည္ေမးရတာပါ” ဟု ေဒၚနီနီမိုးက ေျပာၾကားသည္။

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဖမ္းဆီးရမိသည့္အမႈေပါင္း ၂၆ မႈ၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဖမ္းဆီးရမိသည့္အမႈေပါင္း ၂၄ မႈ၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီမွ ေအာက္တိုဘာလကုန္အထိ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ဘိန္းျဖဴ ဖမ္းဆီးရမိမႈ ႏွစ္မႈ၊ ေဆးေျခာက္ဖမ္းဆီးရမိမႈ ကိုးမႈ၊  WY ေဆးျပားမ်ား ဖမ္းဆီးရမိသည့္အမႈ ၄၄ မႈ၊ အျခားအမႈ သံုးမႈ စုစုေပါင္းမူးယစ္ ေဆး၀ါးႏွင့္ပက္သတ္သည့္ ဖမ္းဆီးရမိသည့္ အမႈေပါင္း ၅၈ မႈရွိေၾကာင္း သိရသည္။
Writer:
မင္းသူ၀င္းထြဋ္

No comments:

Post a Comment