Thursday, January 12, 2017

ပါတီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အတိုင္း လက္ခံမည္ဟု တနသၤာရီတိုင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွစ္ဦး တုံ႔ျပန္

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ႏွစ္ဦးထဲတြင္ တစ္ဦးအား အေရးယူမည္ဆိုသည့္ အေပၚ ပါတီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အတိုင္း ခံယူမည္ဟု တိုင္းလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ႏွစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

No comments:

Post a Comment