Thursday, January 12, 2017

၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန အေဆာက္အဦမ်ား တင္ဒါလုပ္ငန္း အတည္ျပဳ ေရြးခ်ယ္ျခင္း ျပဳလုပ္

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန အေဆာက္အဦမ်ား တင္ဒါလုပ္ငန္း အတည္ျပဳေရြးခ်ယ္ျခင္းအား ဇန္နဝါရီလ ၁၂ရက္ေန႔တြင္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕၊က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန တိုင္း႐ုံးတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

No comments:

Post a Comment