Wednesday, July 26, 2017

ရခိုင္ျပည္နယ္ ဘဂၤါလီ အေရး အနီးကပ္ အပိုင္း - ၇

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ား ျပႆနာကို ေခတ္အဆက္ဆက္ ေျဖရွင္းခဲ့ၾကသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အဆမတန္ တိုးလာေသာ ဘဂၤါလီ လူဦးေရသည္ သာမန္ျဖစ္သည္ဟု ယူဆရန္ ခက္ခဲသည္။
ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာေဒသ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ လူဦးေရ
၁၉၁၁ ခုႏွစ္ လူဦးေရ ၁၁၁၇၂၃။
၁၉၂၁ ခုႏွစ္ လူဦးေရ ၁၃၃၆၈၀။
၁၉၇၃ ခုႏွစ္ လူဦးေရ ၃၉၀၃၀၃။
၁၉၈၃ ခုႏွစ္ လူဦးေရ ၄၅၄၇၆၀။
၁၉၉၃ ခုႏွစ္ လူဦးေရ ၅၄၉၅၄၈။
၂၀၀၃ ခုႏွစ္ လူဦးေရ ၆၃၆၅၄၄။
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ လူဦးေရ ၇၅၅၃၇၁ ဦး တို႔ျဖစ္ၾကရာ ထိုလူဦးေရတိုးမွုသည္ လူဦးေရေပါက္ကြဲေနေသာ အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နိုင္ငံမွ အဆက္မျပတ္ ခိုးဝင္လာေနသည္ေလာ ဆိုသည္မွာ စဥ္းစားဖြယ္ ျဖစ္သည္။နိုင္ငံသား စိစစ္မွုႏွင့္ ခိုးဝင္သူမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ရန္ ၿပီးခဲ့ေသာကာလမ်ားက ဟသၤာစီမံခ်က္၊ နဂါးမင္းစီမံခ်က္ တို႔ ခ်မွတ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံသို႔ သိန္းခ်ီေသာ ဘဂၤါလီလူဦးေရ တခ်ိဳ႕ထြက္ေျပးခဲ့ၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ UN ႏွင့္ နိုင္ငံတကာမွ ဖိအားေပးမွုေၾကာင့္ ျပန္လည္ လက္ခံခဲ့ရသည္။ ဖိဖိစီးစီး ျပတ္ျပတ္သားသား မလုပ္နိုင္ခဲ့ေပ။

ထို႔အျပင္ ဖဆပလ ေခတ္၌လည္း မဲဆြယ္စည္း႐ုံးရန္ အလို႔ငွါ ရိုဟင္ဂ်ာအား အသိမွတ္ျပဳခဲ့ျခင္း၊ ေမယုနယ္ျခားခရိုင္ သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ နအဖ ေခတ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္လည္း ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ အတြက္ မဲရရွိရန္ ဘဂၤါလီမ်ားအား မဲေပးခြင့္ရွိသည့္ White card ထုတ္ေပးခဲ့ျခင္းတို႔ စသည့္အာဏာပိုင္မ်ား၏ မိမိနိုင္ငံေရး ေလာဘအလို႔ငွါ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္မ်ားမွာလည္း ျပႆနာကို မေျဖရွင္းနိုင္ဘဲ ပို၍ဆိုးလာသည္။

ျမန္မာ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ မူဝါဒမရွိဘဲ မိမိႏွင့္သင့္ျမတ္လၽွင္ သင့္ျမတ္သလို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ မ်ားလည္း ျဖစ္သည္။ ဥပမာ မုန္းဝန္း တ႐ုတ္ သို႔မဟုတ္ တာမိုးညဲေဒသရွိ တ႐ုတ္မ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ နိုင္ငံသားေပးသည္က ျပႆနာ မဟုတ္ေသာ္လည္း မုန္းဝန္းတ႐ုတ္ကို မုန္းဝန္းဗမာဟု အလြယ္တကူ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ခြင့္ျပဳသည့္ လြဲေခ်ာ္မွု ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ ခိုင္မာသည့္ မူဝါဒမရွိခဲ့သည့္အတြက္ ျပႆနာသည္ ပို၍ဆိုးဝါးလာေစသည္။

၂၀၁၂ ပဋိပကၡသည္ သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္တြင္ ထိုျပႆနာအတြက္ စုံစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕၍ စစ္ေဆးေစခဲ့ ေသာ္လည္း သူ၏ သမၼတ သက္တမ္း အတြင္း ျပႆနာကို မေျဖရွင္းနိုင္ခဲ့ေပ။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္တြင္ပင္ White card ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းၿပီး နိုင္ငံသားစိစစ္မွုကို ျပန္လည္လုပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မွုမရခဲ့ေပ။ White card ႐ုပ္သိမ္းၿပီး ေနာက္ ရခိုင္တို႔၏ ေက်နပ္မွု အေတာ္အတန္ ရခဲ့ေသာ္လည္း ဘဂၤါလီမြတ္စလင္တို႔၏ မေက်နပ္မွု တိုးပြားလာသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ NLD အစိုးရတက္လာၿပီးေနာက္ ရခိုင္ျပႆနာ ေျဖရွင္းရန္အတြက္ မစၥတာ ကိုဖီအာနန္ ဦးေဆာင္သည့္ ရခိုင္ ျပည္နယ္ ဆိုင္ရာအႀကံေပး ေကာ္မရွင္တရပ္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ေကာ္မရွင္၏ ၾကားျဖတ္ အစီရင္ခံစာ တေစာင္ ၂၀၁၇ မတ္လ အတြင္း ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

ထိုအစီရင္ခံစာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း နိမ့္က်ေနေသာ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး အေျခအေနမ်ားကို ေထာက္ျပခဲ့ၿပီး နိုင္ငံသားျပဳခြင့္ ျပႆနာ၊ IDP စခန္းမ်ား အျမန္႐ုပ္သိမ္းေရး ျပႆနာ၊ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားအား ခရီးသြား လာခြင့္ ကန႔္သတ္သည့္ ျပႆနာ၊ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ ျပႆနာတို႔ကို ေျဖရွင္းရန္ ေထာက္ျပထားခဲ့ေသာ္လည္း ေလာေလာ ဆယ္ ေျဖရွင္း နိုင္ျခင္း မရွိေသးပါ။

သို႔ေသာ္ ထိုေကာ္မရွင္အား ရခိုင္လူထုႏွင့္ ရခိုင္လူထုက ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကိုယ္စားျပဳမွု ေပးခဲ့ေသာ ရခိုင္ပါတီ၏ ေထာက္ခံမွု မရခဲ့ပါ။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ဘဂၤါလီအေရးတြင္ ေတြ႕ရသည့္ ျပႆနာမ်ား

၁။ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ဘဂၤါလီမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရခိုင္တို႔က သမိုင္း အေထာက္အထားမ်ားအရ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္ ဝင္ေရာက္မွု ၃ ႀကိမ္ ဝင္ေရာက္မွု ရွိ၍ ၿဗီတိသၽွေခတ္တြင္ အလုံးအရင္းႏွင့္ ဝင္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး စစ္တေကာင္း ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ား အျဖစ္ သတ္မွတ္ၾကသည္။

ဘဂၤါလီမ်ား မြတ္စလင္မ်ားကမူ ၎တို႔သည္ ၇ ရာစုကတည္းက သေဘၤာျဖင့္ ဝင္ေရာက္လာသည့္ အာရပ္မြတ္စလင္ အႏြယ္ ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးမ်ား ဟုဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ရခိုင္ကို ၁၂၃ ႏွစ္ၾကာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ မွတ္တမ္းမ်ား ျပန္တမ္းမ်ားတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာဟု ေဖာ္ျပျခင္း မရွိသကဲ့သို႔ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ က်င္းပသည့္ ရခိုင္ရွိ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ ကိုယ္စားလည္မ်ား၏ အလယ္သံေက်ာ္ ညီလာခံတြင္ လည္း ရိုဟင္ဂ်ာဟု သုံးႏွုန္းခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ ရခိုင္မြတ္စလင္ဟုသာ သုံးစြဲခဲ့သည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၁၂၀၀ ေက်ာ္ ၾကာခဲ့ၿပီ ဆိုသည့္ လူမ်ိဳးတမ်ိဳး၏ အမည္သည္ အနီးေခတ္ မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ မေတြ႕သည့္အျပင္ သမိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အထား မွတ္တမ္းမရွိေသာ၊ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ အထိ သုံးစြဲျခင္း မရွိေသးေသာ လူမ်ိဳးတမ်ိဳး၏ အမည္အား လက္သင့္ခံရန္ မျဖစ္နိုင္ေပ။

သို႔ျဖစ္ရာ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳး ရွိ မရွိ ဆိုသည္ကို ေရွာင္လႊဲရန္ အေၾကာင္း မရွိေပ။ သမိုင္းတြင္ အဆိုပါ လူမ်ိဳး ရွိ မရွိဆိုသည္ကို လက္ရွိ ရိုဟင္ဂ်ာ ဆိုသည္ကို လက္ခံသုံးစြဲေနေသာ UN အပါအဝင္ နိုင္ငံတကာ သမိုင္းပညာ ရွင္၊ ျပည္တြင္း သမိုင္းပညာရွင္ မ်ားႏွင့္ ပြင့္လင္းစြာ ေျဖရွင္းရမည့္ ျပႆနာ ျဖစ္သည္။ မုခ်ေျဖရွင္းရမည့္ ျပႆနာျဖစ္သည္။

သို႔မဟုတ္ဘဲ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ဗုဒၶဘာသာ အဝန္းအဝိုင္း၊ မြတ္စလင္ အဝန္းအဝိုင္း ဆိုသည့္ ၾကားခ်သည့္ အသုံးအႏွုန္း မ်ိဳးျဖင့္ နင္တန္နင္တန္ ပုဂံကြဲ ဆိုသည့္ေျဖရွင္းပုံမ်ိဳးျဖင့္ ျပႆနာအား မေျဖရွင္းနိုင္ေပ။

အဆိုပါျပႆနာသည္ ရခိုင္တြင္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးတမ်ိဳး လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္တေထာင္ခန႔္ ကတည္းက ရွိေနမေန ဆိုသည့္ ျပႆနာ ျဖစ္သည္။ ဤျပႆနာကို ရွင္းလင္းစြာ မေျဖရွင္းပါက နိုင္ငံတကာက တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးတမ်ိဳးအား အခြင့္ အေရး မေပးဆိုသည့္ အျမင္ျဖင့္ ၾကည့္ေနေပလိမ့္မည္။

၎ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားသည္ ႏွစ္ေထာင္ခ်ီၾကာျမင္ခဲ့ၿပီ ဆိုသည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး တမ်ိဳးေလာ သို႔မဟုတ္ အဂၤလိပ္ ေခတ္တြင္မွ အဂၤလိပ္တို႔ ေခၚသြင္းလာေသာ စစ္တေကာင္းသား မ်ားေလာ ဆိုသည့္ ျပႆနာေလာ ဆိုသည္ကို ျပတ္ျပတ္ သားသား အရင္ဆုံး ေျဖရွင္းရန္ လိုသည္။ ထိုအရင္းခံ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းသည့္အေပၚမွ က်န္အရာမ်ားကို ေျဖရွင္း နိုင္ေပ လိမ့္မည္။

၂။ နိုင္ငံသားျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေကာင္ထည္ ေဖာ္ရာတြင္ နိုင္ငံတိုင္းတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းႏွင့္ အညီသာ ျဖစ္ရေပမည္။

ၿဗီတိသၽွေခတ္ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ၁၉၃၀ ခုႏွစ္ ရခိုင္သို႔ ဝင္ေရာက္လာသူ စစ္တေကာင္းသားမ်ားထဲမွ ရခိုင္တြင္ ဖြားျမင္သူ မ်ား ရွိလာေပရာ နိုင္ငံသား ဥပေဒအရ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေဆာင္ရြက္ပါက ထိုက္သင့္သည့္ နိုင္ငံသား ျဖစ္ခြင့္ရနိုင္သည္။

ထို႔အျပင္ ဥပေဒအရ နိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ မရေသးသူမ်ားအားလည္းအ ဆင့္တခု သတ္မွတ္ရန္ လိုအပ္မည္။ ဥပေဒအရ နိုင္ငံသား ျဖစ္သူမ်ားအား နိုင္ငံသားအခြင့္အေရး ေပးရန္လိုသည္။
ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ား အေနႏွင့္ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးတမ်ိဳး ဟုေတာင္းဆိုျခင္း၊ သီးျခား မြတ္စလင္ျပည္နယ္တခု ေတာင္းဆိုျခင္းမ်ားအား ရခိုင္တို႔သည္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ လည္းေကာင္း၊ တပ္မေတာ္သည္ လည္းေကာင္း လက္သင့္ခံရန္ မရွိေပ။

ထို႔အျပင္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ား အေနႏွင့္ နိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒႏွင့္အညီ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ လို သည္။ ဤအခ်က္ကို ျငင္းဆန္ေနပါက မွားယြင္းေပလိမ့္မည္။ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးတမ်ိဳး၊ မြတ္စလင္ ျပည္နယ္ ဆိုသည္ ထက္ နိင္ငံသား ျပႆနာက ပို၍ လက္ေတြ႕က်သည္။ နိုင္ငံသား အသိမွတ္ျပဳ အေျခခံမရွိဘဲ အျခားျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းရန္ မျဖစ္နိုင္ေပ။

အဂၤလိပ္ေခတ္၌ ရန္ကုန္ မႏၲေလး တို႔တြင္ အိႏၵိယမွ ဝင္ေရာက္လာသူ အမ်ားအျပားရွိသည္။ တခ်ိန္က အဂၤလိပ္တို႔၏ ေကာင္းမွုေၾကာင့္ ရန္ကုန္တြင္ အိႏၵိယ တိုင္းရင္းသားက အမ်ားစုျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္။ ထိုအထဲမွ ဟိႏၵဴေရာ မြတ္စလင္ပါ နိုင္ငံသား ျဖစ္ခြင့္ရသူ အမ်ားအျပားရွိခဲ့သည္။ ထိုသူသည္ ယခုအခါ ျမန္မာျပည္တြင္း၌ နိုင္ငံသားအျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့သည္။ ထိုသူတို႔သည္ မိမိကိုယ္မိမိ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးဟု ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္း မရွိသကဲ့သို႔ မြတ္စလင္ျပည္နယ္ ေတာင္းခံျခင္း လည္း မရွိေပ။ နိုင္ငံသားျဖစ္မွုကိုသာ ဦးတည္ခဲ့ၾကသည္။

UN ႏွင့္ နိုင္ငံတကာ NGO မ်ားကလည္း နိုင္ငံသားျပဳမွုႏွင့္ပတ္သက္၍ အသိမွတ္ျပဳ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည္။ ထိုျပႆနာကို မ်က္ကြယ္ျပဳထားရန္ မျဖစ္နိုင္ေၾကာင္း ၎တို႔အား ရွင္းလင္းရန္ လိုအပ္သည္။

IDP စခန္းဖ်က္သိမ္းေရး၊ ခရီးသြားလာခြင့္၊ ပညာသင္ၾကားေရး စသည္တို႔အတြက္ အခ်က္အျခာက်သည္မွာ နိုင္ငံသား ျပဳမွု ျဖစ္သည္။ မည္သည့္နိုင္ငံတြင္မဆို နိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္သည္ ဥပေဒႏွင့္အညီသာ ျဖစ္သည္။

၃။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အေနႏွင့္ မည္သူ႔ထံမွ အႀကံယူသည္ျဖစ္ေစ ရခိုင္ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရာတြင္ ဦးစြာအားျဖင့္ အျငင္း ပြားဖြယ္ရာ မရွိ နိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္ၿပီး မဲေပးခြင့္ရွိသည့္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္သည္။

ျပည္ေထာင္စု အစိုးရသည္ ေဒသခံ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိဘဲ ရခိုင္ႏွင့္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ ျပႆနာအား ဒိုင္လူႀကီးသဖြယ္ ၾကားဝင္ေျဖရွင္း၍မရေပ။
ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ သေဘာထားမယူဘဲ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိပါက ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္က OIC ႐ုံးဖြင့္ရန္ ကန႔္ကြက္ျခင္း၊ NLD အစိုးရလက္ထက္ ကိုဖီအာနန္ေကာ္မရွင္အား ကန္ကြက္ျခင္း ကဲ့သို႔ ကန႔္ကြက္မွုမ်ား ၾကဳံရ ၿပီးေနာက္ ေဒသခံတို႔၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု ရမည္မဟုတ္ေပ။ ေဒသခံတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု ရမွသာ ေအာင္ျမင္စြာ ေျဖရွင္း နိုင္ေပမည္။

၄။ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာ သက္ေရာက္ သကဲ့သို႔ ဘဂၤါလီမ်ား အေပၚ တြင္လည္း သက္ေရာက္ရန္ လိုအပ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ဘဂၤါလီျပႆနာကို ေျဖရွင္းရာတြင္ မ်က္ေမွာက္ အေျခအေနကိုသာမက သမိုင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားသုံးသပ္ရန္ လိုသည္။ ထို႔အျပင္ တစိတ္တပိုင္းသာ မၾကည့္ဘဲ တခုလုံးကို ၾကည့္ရန္လိုသည္။ ထို႔အျပင္ ဘဂၤါလီ ဘက္ သာမက ရခိုင္မ်ားဘက္ကိုလည္း ၾကည့္ရန္လိုသည္။

ထို႔အျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္သာ သက္ဆိုင္သည္ဟု မၾကည့္ဘဲ တျပည္လုံးႏွင့္ ဆိုင္သည့္ ျပႆနာ အျဖစ္ ၾကည့္ရန္ လိုသည္။ သာမန္ဘာသာကြဲမ်ား အတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ျခင္းထက္ ပိုေသာ သမိုင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာ ရွိသည္ကိုလည္း ေလးနက္ရန္ လိုပါသည္။

၅။ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ဘဂၤါလီ လူဦးေရ တိုးပြားျခင္းသည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ဟန္ခ်က္ပ်က္နိုင္သျဖင့္ ရခိုင္သို႔ ဘဂၤါလီမ်ား ခိုးဝင္မွု ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ား ဇနီးအမ်ားအျပား ယူသည့္စနစ္ႏွင့္ သားသမီး အကန႔္ အသတ္မရွိ ေမြးဖြားမွုတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္။ စကၤာပူကဲ့သို႔ နိုင္ငံမ်ိဳးမွ မြတ္စလင္ဘာသာဝင္မ်ား ထိမ္းျမားျခင္း ဥပေဒမ်ား ေလ့လာမွီျငမ္းသင့္သည္။

၆။ ရခိုင္ႏွင့္ဘဂၤါလီ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ျခင္း အတြက္ ႏွစ္ဖက္စလုံးမွ လူထုကိုယ္စားျပဳသူမ်ား ပါဝင္ အေျဖရွာသင့္သည္။ လက္ရွိကာလ၌ ရခိုင္ျပည္နယ္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားသည္ ေရႏွင့္ဆီ ကဲ့သို႔ သတ္သတ္စီ ျဖစ္ေနေပရာ သီအိုရီအရ လြယ္ကူသေလာက္ လက္ေတြ႕ ျဖတ္ေက်ာ္ရန္ လြန္စြာ ခက္ခဲေပမည္ဟု ယူဆ ပါသည္။ လက္ေတြ႕တြင္ စိုးရိမ္မွုသည္ ႏွစ္ဖက္လုံးတြင္ ရွိေနပါသည္။

ျပည္မမွ ရခိုင္ဘဂၤါလီျပႆနာအား ၾကည့္ျမင္ သုံးသပ္သူမ်ား အေနျဖင့္ ဤျပႆနာသည္ ရခိုင္တို႔၏ ျပႆနာ သက္သက္ မဟုတ္ မတူေသာ ဘာသာဝင္မ်ား အတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ေရး သက္သက္ မဟုတ္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ တသန္း ေက်ာ္အား နိုင္ငံသားျပဳခြင့္ ေပးၿပီး ျမန္မာျပည္အႏွံ့ သြားလာေနထိုင္ခြင့္ ျပဳရမည့္ျပႆနာ ျဖစ္ေနသည္ကို ထည့္သြင္း စဥ္စား ၾကရန္ လိုပါသည္။ မြတ္စလင္ျပည္နယ္ ေတာင္းဆိုရန္ ဦးတည္ေနေသာ ျပႆနာ ျဖစ္သည္ကို နားလည္ရန္ လို အပ္ပါသည္။

၇။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္မွ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေမာင္ေတာ အၾကမ္းဖက္မွုသည္ နိုင္ငံတကာ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္ သမားမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ကိစၥ ျဖစ္ေပရာ အထူးသတိျပဳရမည့္ ကိစၥတရပ္ ျဖစ္သည္။ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္ သမားမ်ားသည္ အရပ္သား ပစ္မွတ္မ်ားကို ဦးတည္ တိုက္ခိုက္ေလ့ ရွိၾကသည္။

ထို႔အျပင္ အရပ္သားမ်ားကိုလည္း အကာကြယ္ယူ၍ တိုက္ခိုက္ တတ္ၾကသည္။ အရပ္သား ပစ္မွတ္မ်ားကို အၾကမ္းဖက္တို႔ က တိုက္ခိုက္ျခင္းကို နိုင္ငံတကာသို႔ ခ်ျပရွင္းလင္းရသည္မွာ လြယ္ကူေသာ္လည္း အၾကမ္းဖက္တို႔က အရပ္သားမ်ားအား အကာကြယ္ျပဳ၍ တိုက္ခိုက္ျခင္းကို တုံ႔ျပန္ရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ယင္းကိစၥကို နိုင္ငံတကာသို႔ ခ်ျပရွင္းလင္းရာတြင္ လည္းေကာင္း ခက္ခဲတတ္ေပရာ ထိုအတြက္ ျပင္ဆင္မွုရွိရန္ လိုအပ္သည္။

ထို႔အျပင္ ေမာင္ေတာေဒသ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မွုမ်ားကို သုံးသပ္ရာတြင္ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းတိုက္ခိုက္သည္ ဆိုျခင္းထက္ ေက်းရြာလူအုပ္စုမ်ားအား စည္း႐ုံး တိုက္ခိုက္သည္မ်ားကို ေတြ႕ရသည္။

ထို အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕မ်ားသည္ ေတာတြင္းတြင္ စခန္းခ်ဖြဲ႕စည္းသည္ ဆိုသည္ထက္ အိမ္ေျခေထာင္ခ်ီ၍ ရွိသည့္ျပင္ အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားမ်ား ဝင္ေရာက္ခ်ဳပ္ကိုင္ရန္ ခက္ခဲသည့္ ဘဂၤါလီေက်းရြာမ်ားတြင္ အေျချပဳ ေလ့က်င့္သည္ဟု ယူဆရသည္။

လက္ေတြ႕တြင္လည္း ေမာင္ေတာ တိုက္ခ္ုက္မွုမ်ားတြင္ ပါဝင္သူမ်ား၏ ေတာတြင္းစခန္း ဆိုသည္ကို မေတြ႕ရပါ။ ရွုပ္ေထြး၍ ေျဖရွင္းရန္ ခက္ခဲသည့္ ျပႆနာ ျဖစ္သည္။ ဤျပႆနာအား နိုင္ငံတကာကို ရွင္းလင္းရန္ လိုအပ္သည္။

နိုင္ငံတကာတြင္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ား၏ အတုအေယာင္ ဓာတ္ပုံမ်ား၊ ဗီဒီယိုဖိုင္မ်ားျဖင့္ လုပ္ႀကံဝါဒျဖန႔္မွုမ်ားကို ျပန္လည္ မွန္ကန္စြာ တုံ႔ျပန္နိုင္ရန္ အစိုးရ သတင္းဌာန တခုႏွင့္ မလုံေလာက္ေပ။ ေတာင့္တင္း ခိုင္မာ အားေကာင္းသည့္ မီဒီယာ တရပ္ လိုအပ္သည္။

၈။ ေမာင္ေတာေဒသ ျပႆနာတြင္ အျခားအေရးပါေသာ ကိစၥတရပ္မွာ မူးယစ္ေဆးဝါး ျပႆနာျဖစ္သည္။ ေမာင္ေတာ ေဒသမွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ စီးဝင္ေနသည့္ ယာမ စိတ္ႂကြေဆးျပား တင္သြင္းေရာင္းဝယ္မွုမွာ ပမာဏ ခန႔္မွန္း ေဖာ္ျပရန္ ပင္ ခက္ခဲေလာက္ေအာင္ မ်ားျပားသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ဆိုပါသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က ဘက္မွ ဝယ္လိုအားသည္ လြန္စြာ ျမင့္မားသည္။ တင္သြင္းလာသမၽွ လက္ခံ ဝယ္ယူနိုင္စြမ္း ရွိသည္ဟုဆိုသည္။

အဆိုပါ မူးယစ္ေဆးျပားမ်ားကို ေမာင္ေတာမွသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွတဆင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ေဒသဆီသို႔ သယ္ေဆာင္ ျဖန႔္ျဖဴးၾကသည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။ အေရာင္းအဝယ္ ပမာဏမွာ အလြန္ျမင့္မားသည္ဟု ဆိုသည္။

၂၀၁၆ အကုန္ႏွင့္ ၂၀၁၇ အတြင္း ေမာင္ေတာေဒသ၌ ယာမေဆးျပား ဖမ္းဆီးရမွုမ်ားမွာ စံခ်ိန္တင္သည့္ ပမာဏမ်ား ျဖစ္ သည္။ မူးယစ္ေဆး ေရာင္းဝယ္မွုသည္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမွုႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မွုတို႔ ယွက္ႏြယ္ေနပါသည္။

၉။ ေမာင္ေတာရွိ ပုန္ကန္တိုက္ခိုက္မွုတြင္ ပါကစၥတန္နိုင္ငံမွ အစြန္းေရာက္မ်ား ပါဝင္သည္ကို ဗုံးစမ္းသပ္ရာမွ ေသဆုံး သူ ၂ဦး အား သက္ေသအျဖစ္ ေတြ႕ရၿပီ ျဖစ္ရာ အျခားနိုင္ငံျခားသား အၾကမ္းဖက္ မည္မၽွ ဝင္ေရာက္ေနသည္ကို အထူးသတိျပဳ ရန္ လိုအပ္ေနေပသည္။ ထို႔အတူ နိုင္ငံတကာကဲ့သို႔ အရပ္သား ပစ္မွတ္မ်ားကို ဦးတည္ေသာ လူမဆန္သည့္ အၾကမ္းဖက္ လုပ္ရပ္မ်ား လုပ္လာနိုင္ သည္ကို သတိျပဳရန္ လိုပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ခ်ဳပ္၍ဆိုရလၽွင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ဘဂၤါလီျပႆနာအား လ်င္ျမန္စြာ ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ ၾကန႔္ၾကာ အခ်ိန္ ဆြဲေနပါက ေနာက္ထပ္ ေပါက္ကြဲမွုတခုအား မလြဲမေသြၾကဳံရ နိုင္ပါသည္။

၎တို႔သည္ ရိုဟင္ဂ်ာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးတမ်ိဳးျဖစ္သည္ ဆိုသည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းျပတ္သားသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္လိုအပ္သည္။

ထိုသို႔ ဆုံးျဖတ္သည့္ အေျခခံေပၚမွ နိုင္ငံသားျပႆနာကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ပါ သည္။ ထိုေျဖရွင္းမွုအား ေဒသခံ ရခိုင္ တိုင္းရင္းသားကို အေျချပဳၿပီး ၎တို႔ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္မွုျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ပါမည္။

ထို႔အတူ ျပႆနာ၏ ဘက္အားလုံးအား လည္းေကာင္း၊ သမိုင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားအား လည္းေကာင္း ထည့္သြင္းစဥ္စား ေျဖရွင္းၾကရန္ လိုအပ္ေပလိမ့္မည္။

ဤတြင္ အခန္းဆက္ ေဆာင္းပါး ၿပီးပါၿပီ။

(ေမာင္ေမာင္စိုးသည္ ဖယ္ဒရယ္၊ တိုင္းရင္းသားႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာမ်ားကို အထူးျပဳေလ့လာေနေသာ ရန္ကုန္အေျခစိုက္ သုေတသီတဦး ျဖစ္သည္)

No comments:

Post a Comment