Wednesday, July 26, 2017

ေနေရာင္ျခည္ပိုရသည့္ မိုးေလ၀သပံုစံေၾကာင့္ ဂရင္းလန္းတြင္ ေရခဲမ်ားအရည္ေပ်ာ္မႈကို ျမင့္တက္ေစဟု ေလ့လာခ်က္တစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပ

ေနပိုသာတဲ့မိုးေလ၀သအေျခအေနဟာ ဂရင္းလန္းရွိ ေရခဲျမစ္ေတြ အရည္ေပ်ာ္တာကို သိသိသာသာ ျမန္ဆန္ေစၿပီး တစ္ကမာၻလံုး ပူေႏြးမႈ ျမင့္တက္လာျခင္းရဲ႕အက်ဳိးဆက္ကို ပိုမိုဆိုးရြားေစတယ္လို႕ ၿဗိတိသွ် ေလ့လာခ်က္တစ္ခုမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

No comments:

Post a Comment