Wednesday, July 26, 2017

မုတ္သုန္ရာသီ ကမၻာလွည့္ခရီးသြား ဝင္ေရာက္မွု တိုးလာ

မုတ္သုန္ရာသီဥတုတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ ဝင္ေရာက္မွုနည္းခ်ိန္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဧၿပီလမွစတင္ေသာ ျမစိမ္းေရာင္ရာသီ လွုပ္ရွားမွုေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ေသာ ျပည္ပ ခရီးသည္ အေရအတြက္ တိုးတက္လာၿပီး ပုဂံ ေရွးေဟာင္း ဗုဒၶဘာသာ နယ္ေျမသို႔ ခရီးစဥ္မ်ားမွာ တႏွစ္ပတ္လုံးဆက္လ်က္ရွိေနသည္။ျ မန္မာနိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ -(MTF) ၏ အဆိုအရ လက္ရွိ ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ပထမ ၆ လႏွင့္ ႏွိုင္းယွဥ္လၽွင္ ၁၀ ရာခိုင္ႏွုန္းတိုးတက္လာၿပီး ထိုကာလအတြင္း ျပည္ပ ဧည့္သည္ ၅၁၁၂၇၈ ဦးရွိရာမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အလားတူကာလတြင္ ျပည္ပဧည့္သည္အေရအတြက္ ၅၆၂၈၄၈ အထိ တိုးတက္လာသည္။ ထိုစာရင္းမ်ားကို နိုင္ငံတကာမွ အဓိက ဝင္ေပါက္ ၃ ခုျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္မ်ားမွ ေကာက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ျပည္ပခရီးသည္မ်ား လာေရာက္မွုျမင့္မားေသာ ရာသီမွာ ေအာက္တိုဘာလမွ မတ္လအထိျဖစ္ၿပီး ဧၿပီလေႏွာင္းပိုင္းမွ ေအာက္တိုလလယ္ အထိ ဧည့္သည္နည္းပါးေလ့ရွိသည္။ ထိုကာလကို ကာမိေစရန္ ႏွစ္စဥ္မိုးရာသီ အတြင္း ဧည့္သည္မ်ားမ်ား လာေရာက္ေရးအတြက္ ျမစိမ္းေရာင္ရာသီဟူေသာ အမည္ျဖင့္ ခရီးသြားျမႇင့္တင္ေရးကို ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက တြန္းအားေပးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

MTF ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အဆိုအရ ထိုကာလအတြင္း သြားေရာက္လည္ပတ္ရန္ အေကာင္းဆုံး ေနရာမွာ ျမန္မာနိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း ပုဂံ၊ မႏၲေလးႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း ေညာင္ေရႊ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အင္းေလးကန္တို႔ျဖစ္ၿပီး အင္းေလးသည္ ရန္ကုန္ထက္ မိုးေရခ်ိန္နည္းသည့္ ေဒသတခု ျဖစ္သည္။

“မိုးရာသီဆိုရင္ ခရီးသည္ လာေရာက္မွုနည္းေလ့ရွိတယ္။ ဒါဟာ မိုးတြင္းမွာဆို ျမန္မာနိုင္ငံကို သြားလို႔မရဘူးဆိုတဲ့ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ေတြၾကားမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာစြဲေနတဲ့အျမင္ေၾကာင့္ပဲ။ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ပုဂံကို သြားလို႔ အေကာင္းဆုံးအခ်ိန္က မိုးတြင္းပဲ။ ပိုလည္းလွတယ္။ သစ္ပင္ေတြနဲ႔ စိမ္းစိုေနတယ္” ဟု MTF ဒုဥကၠဌ ျဖစ္ၿပီး ေဈးကြက္ရွာေဖြေရးကိုဦးေဆာင္သူ ေဒၚေမျမတ္မြန္ဝင္း ကေျပာသည္။

ဇန္နဝါရီလမွ ဇြန္လအတြင္း ခရီးသည္ေရာက္ရွိမွုတြင္လည္း ကိန္းဂဏန္းမ်ားတက္လာေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လအထိ ခရီးသည္ပိုမိုေရာက္ရွိၿပီး၊ ထိုင္း၊ တ႐ုတ္၊ စကၤာပူ၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမဏီ၊ ဆြစ္ဇာလန္ႏွင့္ အိႏၵိယနိုင္ငံမွ ခရီးသည္ ဝင္ေရာက္မွုလည္း တိုးတက္လာသည္ဟု သိရသည္။

ဇန္နဝါရီလမွ ဇြန္လအတြင္း ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ေသာ ထိုင္းနိုင္ငံမွ ခရီးသည္ အေရအတြက္မွာ ၁၁၀၀၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ အမ်ားဆုံးရွိၿပီး တ႐ုတ္နိုင္ငံမွ ၇၀၀၀၀ ခန႔္ လာေရာက္သျဖင့္ ဒုတိယအမ်ားဆုံးျဖစ္သည္။

MTF သည္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးသြားမ်ား ပိုမိုဝင္ေရာက္နိုင္ေရးအတြက္ ေဈးကြက္ျမႇင့္တင္ေနေသာေၾကာင့္ ျမန္မာ့ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ အနာဂတ္ တိုးတက္လာမည္ ဟု ယူဆၿပီး “က်မတို႔မွာ မထိမတို႔ရေသးတဲ့ သြားစရာ၊ လည္ပတ္စရာ ေလ့လာစရာေနရာေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ဒီလိုေနရာေတြကို ျပည္တြင္းခရီးသြားေတြ ပိုၿပီးလာၾကမယ္လို႔လည္း က်မတို႔ ထင္တယ္။ ျပည္တြင္းခရီးသြားေတြ ပိုမ်ားလာျခင္းဟာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ရွင္သန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္နိုင္တဲ့ နည္းလမ္း တခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။” ဟု ေဒၚေမျမတ္မြန္ဝင္းက ေျပာသည္။

နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ဂိတ္မ်ားမွဝင္ေရာက္လာေသာ ခရီးသည္မ်ားကိုမူ ခရီးသြားလုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဝင္ေရာက္လာျခင္း ဟုတ္၊ မဟုတ္ ဆိုုသည့္အေပၚ မရွင္းလင္းသည့္အတြက္ နိုင္ငံျခားခရီးသြား ဧည့္သည္ ဝင္ေရာက္မွုစာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ျခင္းမရွိေၾကာင္း MTF ကဆိုသည္။

အာဆီယံ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၀ နိုင္ငံတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ျပည္ပ ခရီးသည္လာေရာက္မွုသည္ ဒုတိယ အနည္းဆုံးျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ တိုးတက္ေနသည္။

ပုဂံေဒသတြင္ ခရီးသြားမ်ားအတြက္ အေျခခံက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွု၊ အေရးေပၚက်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မွုမ်ားႏွင့္ ကြင္းဆင္းေထာက္ပံ့မွုမ်ား ေပးေနေသာ ျမန္မာခရီးသြားလုပ္ငန္းက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွုအသင္း (MTHA) ဥကၠ႒ ေဒါက္တာေက်ာ္ဇင္ဝင္း ၏ အဆိုအရ ျပည္ပခရီးသြား ၅၀ ခန႔္ႏွင့္ ျပည္တြင္းခရီးသြား ၇၀၀ ခန႔္မွာ အသင္း၏ေဆးခန္းတြင္ ကုသမွုခံယူခဲ့ေၾကာင္း၊ ဝန္ေဆာင္မွုမ်ားကို လတ္တေလာတြင္ ပုဂံတြင္သာ ရရွိေသးေသာ္လည္း ေနာင္တြင္ အျခားခရီးသြား လုပ္ငန္းေနရာမ်ားသို႔လည္း တိုးခ်ဲ႕မည္ဟု သိရသည္။

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန (MOHT) ကလည္း MTF ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနၿပီး MTF မွ ခရီး သြားလာေရး လုပ္ငန္းက႑ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ့ၿဖိဳးမွု အတြက္ MTHA ႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားအသင္း အပါအဝင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္း ၁၁ ခုႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ “ အန္ေကာ- ပုဂံေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ေတာ္ႏွစ္ခု၊ ခရီးစဥ္တခု” ဟူေသာ အစီအစဥ္ျဖင့္ ကေမၻာဒီးယားနိုင္ငံမွ အန္ေကာဝပ္ႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံမွ ပုဂံ ပူးတြဲခရီးစဥ္ကိုလည္း ယခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ စတင္မည္ဟု ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီး သြားလာေရး ဝန္ႀကီးဌာန မွ သိရသည္။

ထိုစီမံခ်က္ကို အေကာင္အအထည္ေဖာ္ရန္ နားလည္မွုစာခၽြန္လႊာကို စက္တင္ဘာလတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သို႔ ခရီးစဥ္ ေဆာင္ရြက္လာနိုင္ျခင္းက ပုဂံသို႔ ျပည္ပခရီးသြားမ်ား ပိုမို လာေရာက္လည္ပတ္ လာမည္ဟု MOHT မွ ခရီးသြားလုပ္ငန္းျမႇင့္တင္ေရး ညြဳန္ၾကားေရးမွူး ဦးလွျမင့္က ေျပာသည္။

ႏွစ္စဥ္ ပုဂံသို႔ ခရီးသည္ ၃၀၀၀၀၀ ခန႔္ လာေရာက္ေလ့ရွိၿပီး အန္ေကာဝပ္သို႔ႏွစ္စဥ္ နိုင္ငံျခားမွ လည္ပတ္သူ တသန္း ေက်ာ္လာေရာက္ၾကသည္။ ပုဂံသည္ အန္ေကာဝပ္ေလာက္ ခရီးသည္မ်ား လာေရာက္ျခင္း မရွိေသးေပ။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လတ္တေလာ သဘာဝအေျခခံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေနရာ ၂၁ ခုရွိၿပီး ၁၆ ခုမွာ လည္ပတ္လၽွက္ရွိကာ က်န္ေနရာမ်ားမွာ ေဖာ္ထုတ္ဆဲအဆင့္တြင္ ရွိေနသည္။ စစ္ကိုင္း၊ မႏၲေလး၊ မေကြး၊ ရန္ကုန္တိုင္းမ်ားႏွင့္ ရွမ္း၊ ကရင္နီႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ရပ္ရြာအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေနရာမ်ား ရွိသည္။ အဏၰဝါခရီးသြားလုပ္ငန္းကို ၿမိတ္ကၽြန္းစုတြင္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္။

ပဲခူးရိုးမသစ္ေတာအတြင္း အုတ္တြင္းႏွင့္ ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕အနီးရွိ သဘာဝအေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းေနရာမ်ားကို ဇူလိုင္လကုန္တြင္ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္သည္။

ပဲခူးရိုးမ သဘာဝအေျခခံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေနရာသည္ ရန္ကုန္- မႏၲေလးအေဝးေျပးလမ္း မိုင္တိုင္အမွတ္ ၄၃ အနီးတြင္ တည္ရွိၿပီး၊ ျပည္ပခရီးသည္မ်ားအေနျဖင့္ ကရင္လူမ်ိဳးစု ယဥ္ေက်းမွုကိုေလ့လာနိုင္ၿပီး ေျခလ်င္ခရီးၾကမ္းႏွင္ျခင္း၊ ဆင္စီးျခင္းႏွင့္ ငွက္မ်ိဳးစိတ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုေလ့လာျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္နိုင္သည္။

ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ၿဖိဳးစည္သူ ကုမၸဏီကတည္ေဆာက္ထားေသာ Bago Yoma Eco resort ဟိုတယ္ကို ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ၿပီး ထိုစခန္းသို႔ လည္ပတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ပဲခူးရိုးမ သဘာဝဟိုတယ္ တြင္ တည္းခိုနိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ထိုစခန္းသို႔ ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္းမွ အုတ္တြင္းသို႔ ဝင္သည့္လမ္းမွ သြားနိုင္သလို ျပည္ သို႔မဟုတ္ ေတာင္ငူလမ္းမွလည္း သြားေရာက္နိုင္ၿပီး ၂ ရက္ခန႔္အခ်ိန္ယူေလ့လာလၽွင္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္ဟု MOHT မွ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး ညြဳန္ၾကားေရးမွူး ဦးျမင့္ေထြးက ဆိုသည္။

MOHT သည္ ၂၀၁၇- ၁၈ ကာလအတြင္း ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ျပည္ပခရီးသည္မ်ား ပိုမိုလာေရာက္ေစရန္ ရည္မွန္းထားၿပီး ေနာက္ထပ္ သဘာ၀ အေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းေနရာမ်ား၊ ရပ္ရြာအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ႏွင့္ အဏၰဝါ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္။  ၿငိမ္းၿငိမ္း

No comments:

Post a Comment