Sunday, August 13, 2017

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တစ္ပါးသူရဲ့ ဆႏၵနဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကို နားလည္ဖို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာ

ငါသာသိ၊ ငါသာတတ္ ဆိုသည့္ စိတ္ဓာတ္ မဟုတ္ဘဲ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ခံစားခ်က္၊ ဆႏၵႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို နားလည္မႈရွိရန္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တုိက္တြန္းလိုက္သည္။ “ဒီလိုနားလည္မႈ မရွိနုိင္ရင္ ကြ်န္မတို႔ ႏုိ္င္ငံရဲ႕ ညီညြတ္ေရးအတြက္၊ ကြ်န္မတို႔နုိင္ငံရဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္၊ ကြ်န္မတို႔နိုင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္လုပ္ေပးႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။တစ္ဦးအေပၚ တစ္ဦး ေလးစားမႈႏွင့္ နားလည္မႈရွိေသာ အျမင္က်ယ္သည့္ စိတ္ထားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ အေျခခံျဖစ္ၿပီး အျမင္က်ဥ္းေျမာင္းသည့္ စိတ္ထားမ်ိဳး ထားရွိပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ ခက္ခဲမည္ဟုလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆိုသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန(MICC-2)တြင္ ဩဂုတ္လ ၁၁ရက္က စတင္က်င္းပသည့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲ အဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ ေဒၚေအာင္္ဆန္းစုၾကည္က ထိုသို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အျမင္သေဘာထားမတူသူမ်ားအေပၚ ေမတၱာ၊ ေစတနာထားရန္ လိုအပ္ၿပီး တစ္ပံုစံတည္း စဥ္းစား၊ ေတြးေခၚျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္မဟုတ္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့ေသးသည္။

“အားလုံးဟာ တစ္ပုံစံတည္း စဥ္းစားမယ္၊ တစ္ပုံစံတည္းပဲ ေတြးမယ္ဆိုရင္ တကယ္ေတာ့ ဒါဟာ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အႏွစ္သာရနဲ႔ မကိုက္ညီပါဘူး။ တစ္ေသြးတစ္သံတစ္မိန္႔ဆိုတာဟာ ဒီမိုကေရစီမဟုတ္ပါဘူး” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD)ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရသက္တမ္း တစ္ႏွစ္ခြဲကာလအတြင္း ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးမ်ားကို အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္သည့္ ပံုစံျဖင့္ သံုးစြဲသူမ်ားရွိေနသည္ဟုလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆိုသည္။

“တကယ့္ ဒီမိုကေရစီရဖို႔ဆိုတာ ကြ်န္မတို႔က ဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ႔ ကိုက္ညီတဲ႔စိတ္ဓာတ္ေတြ ေမြးျမဴႏိုင္မွရမွာ၊ ဒီလိုေမြးျမဴႏုိင္မွ ကြ်န္မတို႔ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီဟာလဲ တည္တံ႔ခိုင္ျမဲႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္၊ ကြ်န္မတို႔ စိတ္ဓာတ္ေတြ ျပဳျပင္ဖို႔လိုပါတယ္၊ Mindset ေပါ့ေနာ္။ ကိုယ့္ရဲ႕အေတြးအေခၚ၊ အျမင္၊ အေနအထား ရပ္တည္မႈ အားလံုးေပါ့၊ ဒါေတြကို ကြ်န္မတို႔မျပဳျပင္ဘဲနဲ႔ ဒီမိုကေရစီကို ကြ်န္မတို႔ႏုိင္ငံအတြက္ အက်ိဳးရွိေအာင္ လုပ္လို႔ မရပါဘူး” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ထည့္သြင္းေျပာဆိုသည္။

သံုးရက္ၾကာ က်င္းပမည့္ အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေခါင္းစဥ္(၆)ခုကို ေဆြးေႏြးၾကမည္ ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔မွာ ႏိုင္ငံေရးအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားအေပၚ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ၿခဳံငုံ ႐ႈျမင္သုံးသပ္ျခင္း၊ တပ္မေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသို႔ အကူးအေျပာင္း၊ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္ေသာ စီးပြားေရးစနစ္မွ ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းျခင္း၊ စစ္ဘက္ - အရပ္ဘက္ဆက္ဆံေရး (ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး)၊ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္ မီဒီယာ၏အခန္းက႑ႏွင့္ ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လက္ရွိေရာက္ရွိေနေသာေနရာတုိ႔ ျဖစ္သည္။

ယင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျပည္ပပညာရွင္ ၁၃ ဦး၊ မ႑ိဳင္သုံးရပ္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္တြင္းတတ္သိပညာရွင္ ၂၄ ဦးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ သံအမတ္ႀကီးမ်ားလည္း ပါဝင္ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္သည္။ ျပည္ပပညာရွင္မ်ားအနက္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး သီအိုရီပိုင္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္၍ အသြင္ ကူးေျပာင္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စာအုပ္မ်ား ေရးသားေနေသာ Mr. Michael Vatikiotis ႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္ ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါအေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို ျပန္လည္မၽွေဝမည့္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း Agus Widjojo တို႔လည္း ပါဝင္သည္။

“ဒီေန႔ ႀကြေရာက္လာတဲ့ ပရိသတ္မ်ားအားလံုး၊ ဧည့္သည္ေတာ္ႀကီးမ်ားအားလုံး၊ ပါဝင္ေဆြးေႏြးမယ့္ ပုဂၢိဳလ္သူမ်ားအားလုံးဟာ ကြ်န္မတို႔ ႏုိင္ငံအတြက္ အင္မတန္မွ ရိုးရွင္းေသာ္လည္း အင္မတန္မွခက္ခဲတဲ့လမ္းႀကီးကို ဘယ္လုိအေကာင္းဆုံး၊ အျမန္ဆုံးျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္မလဲဆိုတဲ့ နည္းေတြကို ရွာၾကပါ” ဟု ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က သူမ၏ မိန္႔ခြန္းတြင္ နိဂံုးခ်ဳပ္ အမွာစကား ေျပာဆိုသြားသည္။

ျပည္တြင္းမွေဆြးေႏြးၾကမည့္ ပညာရွင္မ်ားမွာ ႏိုင္ငံေတာ္လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဦးေသာင္းထြန္း၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ထူး၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဆက္ေအာင္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးလြင္ကိုလတ္၊ ဦးၿပဳံးခ်ိဳ၊ ဦးၿဖိဳးေဇယ်ာေသာ္၊ ဦးေအာင္ၾကည္ၫြန္႔၊ ေဒၚဇင္မာေအာင္၊ ဗိုလ္မႉးႀကီးေအာင္ျမင့္ဦး၊ ဦးေအာင္ၾကည္၊ ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာ ေခါင္း၊ ဦးေက်ာ္လင္းဦး၊ ဦးေလးၫြန္႔၊ ေဒါက္တာ သန္႔ျမင့္ဦး၊ ဦးသိမ္းေဝ၊ ေဒၚခင္မမမ်ိဳး၊ ဦးမ်ိဳးျမင့္၊ ေဒါက္တာသိန္းေဆြ၊ ဦးေအးေမာင္ေက်ာ္၊ ေဒၚဂ်နန္းလာေထာ္၊ ဦးေအာင္လွထြန္း၊ ဦးတင္ေမာင္သန္း၊ ဦးစိုးျမင့္ႏွင့္ ေဒၚသင္းသင္းေအာင္တို႔ ပါဝင္ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္သည္။ မင္းမင္း

No comments:

Post a Comment