Friday, August 11, 2017

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွု ရပ္စဲေရး ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ ပူးတြဲအစည္းအေဝး ေခၚယူရန္ လိုအပ္

တနိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွုရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕ ၈ ဖြဲ႕၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ (PPST) က ဒုတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံအၿပီး မေက်လည္မွုမ်ား အေပၚ ေျဖရွင္းနိုင္ရန္ ျပန္လည္သုံးသပ္ၿပီးေနာက္ NCA ပူးတြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အစည္းအေဝး (JICM) ထပ္မံ ေခၚယူနိုင္ေရးကို အေလးထား ေျပာဆိုသည္။ NCA ပူးတြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအစည္းအေဝး (JICM) တြင္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ မ်ားက NCA ျပန္လည္သုံးသပ္ေရးကို ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္နိုင္သည္။PPST အစည္းအေဝးကို ထိုင္းနိုင္ငံခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ ၾသဂုတ္လ ၉ မွ ၁၀ အထိ ႏွစ္ရက္ၾကာ က်င္းပခဲ့ၿပီး၊ အပစ္ရပ္ ၈ ဖြဲ႕အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ျဖစ္သည့္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး (KNU) ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS) ၏ ဥကၠ႒ မ်ားက ဦးေဆာင္သည္။

NCA မွ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးကို အေကာင္အထည္မေဖာ္နိုင္ေသးျခင္းသည္ အစိုးရႏွင့္ လူမ်ိဳးစု လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားအၾကား NCA ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအေပၚ နားလည္မွု တူညီမွုမရွိျခင္း၊ ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ အေျခအေနမ်ား မရွင္းလင္းျခင္း၊ အခ်ိန္ မလုံေလာက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မေက်လည္မွုမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာနိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ တပ္ဦး (ABSDF) ဥကၠ႒ ရဲေဘာ္သံခဲက ဆိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ NCA ကတဆင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ား ပီပီျပင္ျပင္ ျဖစ္လာေစေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနသည္ ဟု ၎က ဆိုသည္။

PPST အဖြဲ႕သည္ ဇူလိုင္လ ၂၀-၂၇ ရက္အတြင္း KNU ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ ေလးဝါး (ေလာခီးလာ)တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လုံက သေဘာတူခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုုစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပိုင္း ၁ ပါ အခ်က္ ၃၇ ခ်က္ အပါအဝင္ NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္မွုလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္မွုမ်ား ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။ ၎အျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ (PPWT) ကလည္း ၾသဂုတ္လ အေစာပိုင္းတြင္ အေသးစိတ္ ညႇိႏွိုင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး၊ ထိုေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ၾသဂုတ္ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအျဖစ္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

PPST ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဗိုလ္မွူးႀကီးခြန္ဥကၠာက “က်ေနာ္တို႔ ျပန္လည္သုံးသပ္မွုေတြက NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ကိစၥ ေအာင္ျမင္ဖို႔မကဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တခုလုံးေအာင္ျမင္ဖို႔ အေကာင္းဘက္ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး သုံးသပ္မွုေတြ ျပဳလုပ္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။” ဟု ၾသဂုတ္ ၁၀ ရက္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာဆိုသည္။

၎က NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္မွုမ်ားကိုု ေဆာင္ရြက္ရျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အေျခခိုင္မာေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အေပၚ ျပန္လည္သုံးသပ္သည္ဆိုသည့္အေပၚ အစိုးရ၊ ျပည္တြင္းမွ ေလ့လာသူမ်ား၊ နိုင္ငံတကာ အကဲခတ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ သံတမန္မ်ားဘက္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ျပႆနာတစုံတရာ ရွိေနသလား၊ ေနာက္ျပန္သြားေနသလား ဆိုသည့္ စိုးရိမ္ခ်က္မ်ား ရွိသည့္အေပၚ စိတ္မပူရန္ ေျပာဆိုသည္။

“ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမယ္၊ နည္းနည္းပါပါး ကိုင္တြယ္မယ္ဆိုတာက က်ေနာ္တို႔ အခု စုုဖြဲ႕ထားတဲ့ JICM၊ UPDJC (ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမွု ပူးတြဲေကာ္မတီ)၊ JMC (ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွုရပ္စဲေရး ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ)၊ သက္ဆိုင္ရာ အလုပ္အဖြဲ႕မ်ား၊ အတြင္းေရးမွူး အဖြဲ႕ အဆင့္ဆင့္ေတြကို အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္မွုအားေကာင္းဖို႔နဲ႔ ေနာက္ေနာင္မွာ ပိုၿပီးေတာ့ အလုပ္ျဖစ္နိုင္တဲ့ နည္းနာေတြကို က်ေနာ္တို႔ စဥ္းစားၾကတယ္။ အဲဒီလို စဥ္းစားတဲ့အတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွုကေတာ့ လုပ္ရမယ္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိ အေျခအေနမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွု လုပ္မယ့္ကိစၥ အေကာင္အထည္ေဖာ္မွုကို လာမည္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ေနာက္ပိုင္းမွာမွ တရားဝင္ လုပ္သြားမယ္။” ဟု ခြန္ဥကၠာက ေျပာဆိုသည္။

အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအၾကား လက္ရွိ ရွိၿပီးသား နားလည္မွုႏွင့္ လုပ္ငန္းေခ်ာေမြ႕ေစေရးအတြက္ လာမည့္ႏွစ္လအတြင္း လက္ရွိ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ ႏွင့္ စုဖြဲ႕မွု ပုံသ႑ာန္မ်ား အတိုင္း ဆက္သြားမည္ဟု PPST က ဆိုသည္။

ယခင္လက KNU အဖြဲ႕က အဖြဲ႕တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုယ္စားလွယ္ေနရာ အေျပာင္းအလဲ ျပဳခဲ့ၿပီး၊ လက္ရွိ KNU ဒုုဥကၠဌ လည္းျဖစ္ UPDJC တြင္ ဒုတိယ ဥကၠဌ ၁ ျဖစ္သည့္ ဖဒိုုကြယ္ထူးဝင္း ေနရာတြင္ KNU အေထြေထြ အတြင္းေရးမွူး ဖဒိုတာဒိုမူးအား အစားထိုး တာဝန္ေပးရန္ ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ၾသဂုတ္လ ၃ ရက္ေန႔ အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ UPDJC တြင္ လူအေျပာင္းအလဲ လုပ္ပါက အလုပ္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အခက္အခဲ ရွိလာမည္လား၊ ရရွိထားၿပီးသား ညီညြတ္ေရးႏွင့္ ရရွိၿပီးသား နားလည္မွု အားေလ်ာ့သြားမည္လား ဆိုသည့္အေပၚ စိုးရိမ္မွု ရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

PPST ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ယခုႏွစ္အတြင္းတြင္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္ အဖြဲ႕ဝင္ တိုးလာမည္ဟု ေမၽွာ္လင့္သည့္အတြက္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမွုမူေဘာင္ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဆိုင္ရာ စုဖြဲ႕မွု ေကာ္မတီအသီးသီး ျပဳျပင္ေရးကိုလည္း အခ်ိန္ယူ ျပင္ဆင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

အစိုးရႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖယ္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ယခုအပတ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏွိုင္းမွုမ်ားမွ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ရရွိနိုင္မည္ဟု ေမၽွာ္လင့္ေၾကာင္း PPST ထုုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

No comments:

Post a Comment