Wednesday, August 9, 2017

အမ်ိဳးသမီးမ်ား အလုပ္ရွာေဖြမႈ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ပုိမ်ားလာေၾကာင္း စစ္တမ္းတစ္ခုကေဖာ္ျပ

ဇူလုိင္မွ ဩဂုတ္ပထမပတ္အ တြင္း ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ရွာ ေဖြမႈတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ အ မ်ိဳးသမီးအေရအတြက္ကပုိမ်ား လာေၾကာင္း အြန္လုိင္းအလုပ္အ ကုိင္ရွာေဖြေရး၀က္ဘ္ဆုိက္တစ္ခု ၏စစ္တမ္း၌ ေဖာ္ျပထားသည္။ အြန္လုိင္း အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး ၀က္ဘ္ဆုိက္ျဖစ္သည့္ work.com.mm ကေကာက္ယူခဲ့သည့္ စစ္တမ္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးဦး ေရသည္ အမ်ိဳးသားဦးေရထက္ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းပုိ၍ အလုပ္ရွာေဖြခဲ့ ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ‘‘ဇူလုိင္တစ္လလုံးနဲ႔ ဩဂုတ္လဆန္းအထိ အေျခအေနကုိတြက္ထားတာပါ။ အဲဒီမွာ ထူးထူးျခား ျခားအမ်ိဳးသမီးအေရအတြက္မ်ား ေနတာေတြ႕တာျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု work.com.mmမွတာ၀န္ရွိသူက ဆုိသည္။အဆုိပါစစ္တမ္းကုိ အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြသည့္ လုပ္သားဦးေရ ၈,၀၀၀ ခန္႔ထံမွ ေကာက္ယူခဲ့ၿပီး အလုပ္သမားဦးေရ ၂,၀၀၀ ခန္႔သည္ အလုပ္အကုိင္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာ ၾကားသည္။

သုိ႔ေသာ္ အလုပ္ရရွိသည့္ အလုပ္သမားမ်ားထဲမွ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးအေရအတြက္ကုိ သီးျခားစာရင္း ထပ္မံေကာက္ယူခဲ့ ျခင္းမရွိေၾကာင္း ဆုိသည္။

ယခင္လမ်ားက ျပည္တြင္း အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြမႈတြင္ အမ်ိဳးသားႏွင့္အမ်ိဳးသမီး အခ်ိဳးကြာျခားမႈမရွိဘဲ ၿပီးခဲ့သည့္တစ္လေက်ာ္က အမ်ိဳးသမီးဦးေရ ပထမဆုံးအေရအတြက္မ်ားလာေၾကာင္း အဆုိပါ စစ္တမ္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေနၾက သူအမ်ားစုသည္ အင္ဂ်င္နီယာအလုပ္အကုိင္၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးပညာအလုပ္အကုိင္၊ အုိင္တီႏွင့္နည္းပညာအလုပ္အကုိင္၊ စာရင္းကိုင္ႏွင့္ ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ အလုပ္အ ကုိင္တို႔ကုိ အမ်ားဆုံးရွာေဖြ ေလွ်ာက္ထားေနေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

အလုပ္ေခၚယူသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကလည္း အလုပ္သမားမ်ား အလုပ္ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားသည့္ အလုပ္အကိုင္ အမ်ိဳးအစားမ်ားအျပင္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲေရး အလုပ္အကုိင္အတြက္ ၀န္ထမ္းလုိအပ္မႈမ်ားျပားေၾကာင္း အဆုိပါ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည္။

ျပည္တြင္းအလုပ္အကုိင္ရွာေဖြေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕ကမူ မုိးတြင္းကာလျဖစ္ေန၍ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြျခင္း၊ အလုပ္သမားေခၚယူျခင္းမ်ား ပြင့္လင္းရာသီမ်ားထက္ေအးေနေၾကာင္း ဆုိသည္။

‘‘ဒီလပုိင္းေတြကေတာ့ ပုံမွန္အေျခအေနပဲရွိပါတယ္။ ႐ုံးလုပ္ငန္းေတြကေတာ့ ေလွ်ာက္တာေရာ၊ ေခၚယူတာေရာမွ်တတယ္။ တျခားလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားေတြ ထက္စာရင္ ေခၚယူမႈမ်ားတယ္’’ ဟု ႏြယ္႐ုိးျပည္တြင္းအလုပ္အ ကုိင္ရွာေဖြေရးကုမၸဏီမွတာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ဆုိသည္။ မုိးမင္း

No comments:

Post a Comment