Saturday, August 12, 2017

DPN အဆိုျပဳခ်က္ က်န္တ၀က္ ဆက္ေဆြးေႏြးေနစဲ

တနိုင္ငံလုံး အပစ္ရပ္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA လက္မွတ္မထိုးရေသးတဲ့ ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC အဖြဲ႕ဝင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ေတြဟာ အပစ္ရပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးနိုင္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟိုဌာနမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္က ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပေနရာမွာ UNFC ဘက္က တင္ျပတဲ့ အခ်က္ ၉ ခ်က္ထဲက အခ်က္ ၄ ဟာ သေဘာတူနိုင္တဲ့ အေနအထားကို ေရာက္လာေနၿပီလို႔ ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပတဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ႏွစ္ဘက္ တာဝန္ရွိသူေတြက ေျပာပါတယ္။အစိုးရဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္နဲ႔ UNFC ရဲ့ နိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ညႇိႏွိုင္းေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕DPN တို႔ အၾကား ၁ ႏွစ္ေက်ာ္ ေဆြးေႏြးခဲ့မွုအၿပီးမွာ ပထမဆုံးအႀကိမ္အေနနဲ႔ အခ်က္၄ ခ်က္ကို သေဘာတူညီနိုင္မဲ့ အေနအထားကို ေရာက္လာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

သေဘာတူညီမွုရတဲ့ ၄ခ်က္ကေတာ့ အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္က တစ္နိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေၾကာင္း ၂၄ နာရီ အတြင္း ေၾကညာေပးဖို႔၊ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရး ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္နဲ႔ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုနိုင္ငံကို တည္ေဆာက္သြားဖို႔၊ နိုင္ငံေရးေတြ႕ဆုံပြဲ အဆင့္ဆင့္ေတြမွာ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ တပ္မေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ တရားဝင္ နိုင္ငံေရးပါတီေတြအျပင္ ပါဝင္သင့္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ပါဝင္ဖို႔နဲ႔ ၂၁ ရာစုပင္လုံ ညီလာခံက ထြက္ေပၚလာတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကို မူတည္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အပါအဝင္ ဥပေဒေတြကို ျပင္ဆင္ျပဌာန္းေပးဖို႔ စတဲ့ အခ်က္ေလးခ်က္ကို သေဘာတူညီခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏွစ္ဖက္ေဆြးေႏြးေနတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ အဆင့္ပဲ ရွိေနတာေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္ တာဝန္ရွိတဲ့ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ေတြထံ ျပန္လည္ တင္ျပၿပီး အတည္ျပဳခ်က္ ရယူနိုင္ရင္ေတာ့ အခ်က္တခ်ိဳ႕ကို အတည္ျပဳ သေဘာတူညီနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ညႇိႏွိုင္းေဆြးေႏြးမွုေတြကို သေဘာတူတယ္ဆိုရင္ သေဘာတူညီခ်က္ရၿပီး ၂၄ နာရီအတြင္း အစိုးရ တပ္မေတာ္ဘက္က တနိုင္ငံလုံး အပစ္ရပ္စဲေရး ေၾကျငာခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ေပးရမွာျဖစ္ၿပီး UNFC အဖြဲ႕ဝင္ေတြဘက္ကေတာ့ ၄၈ နာရီအတြင္း အပစ္ရပ္စဲေၾကာင္း ေၾကျငာေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ တန္းတူ ညီမၽွေရး ၊ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္နဲ႔ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးေတြအတြက္ အာမခံခ်က္ အျပည့္အဝရွိတဲ့ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္ဖို႔ဆိုတာလည္း ပါဝင္ ပါတယ္။

နိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲအဆင့္ဆင့္မွာ အစိုးရ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ တပ္မေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ တစု ၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ တဘက္ ၊ တရားဝင္နိုင္ငံေရးပါတီေတြပါဝင္တဲ့ အစုတစု စသျဖင့္ ပါဝင္ေစၿပီး အျခားေဆြးေႏြးမွု အဆင့္ဆင့္မွာ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ အျခားပါဝင္သင့္ ပါဝင္ထိုက္သူေတြကလည္း သက္ဆိုင္ရာ က႑ေတြမွာပါဝင္ဖို႔ ဆိုတဲ့ အခ်က္လည္း ပါဝင္ပါတယ္။

၂၁ ပင္လုံက ထြက္လာတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္အေပၚ အေျခခံၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဖို႔ ဆိုတာလည္း DPN အဆိုျပဳခ်က္ေတြထဲ တခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေဆြးေႏြးပြဲ မတိုင္ခင္က ေလ့လာသူေတြ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းခဲ့ၾကတဲ့ အေရးႀကီးအခ်က္ေတြျဖစ္တဲ့ တပ္ေနရာခ်ထားေရးနဲ႔ ႏွစ္ဖက္တပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြ လိုက္နာရမဲ့ က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာကိစၥရပ္ေတြ အဲဒီ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွု ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္မွုေကာ္မတီ JMC မွာ နိုင္ငံတကာက အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ပါဝင္တဲ့ ႀကီးၾကပ္ေရး အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းဖို႔လိုတဲ့ ကိစၥေတြကေတာ့ သေဘာ တူညီနိုင္ေလာက္တဲ့ အေနအထားအထိ နီးစပ္လာတာ မရွိေသးပါဘူး။

ဒါ့အျပင္ အန္စီေအ စာခ်ဳပ္ပါ လိုက္နာရမဲ့ ကိစၥရပ္ေတြကို ခ်ိဳးေဖာက္လို႔ မေျပလည္မွုေတြ ရွိလာရင္ နိုင္ငံတကာက ဥပေဒပညာရွင္ေတြ တရားသူႀကီးေတြ ပါဝင္ေျဖရွင္းဖို႔လိုတဲ့ ကိစၥနဲ႔ ဒီအဆိုျပဳခ်က္ေတြကို သေဘာတူၿပီဆိုရင္ ဒီသေဘာတူညီခ်က္ေတြကို ဥပေဒေၾကာင္းအရ သေဘာတူေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲဆိုတာကိုလည္း ညႇိႏွိုင္းလို႔ မရေသးတဲ့ အေနအထားမွာဘဲ ရွိေနပါေသးတယ္။

ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ၏ နိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးညႇိႏွိုင္းေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ (DPN) ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ (PC) တို႔၏ ဆ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ တရားဝင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔က စၿပီး ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ အထိ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕မွာ က်င္းပခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

BBC Burmese

No comments:

Post a Comment