Friday, August 11, 2017

NCA လက္မွတ္ထုိးႏုိင္ေရး ညိႇႏႈိင္းမႈမၿပီးေသး၍ အစုိးရႏွင့္ UNFC ယေန႔ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးမည္

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းငါးဖြဲ႕ႏွင့္ စုဖြဲ႕ ထားသည့္ ညီၫြတ္ေသာတိုင္း ရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖက္ဒရယ္ ေကာင္စီ(UNFC)ႏွင့္ အစုိးရကုိယ္ စားလွယ္အဖြဲ႕တို႔သည္ တစ္ႏုိင္ငံ လုံးအပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထုိးေရး ေတြ႕ဆုံညိႇ ႏႈိင္းမႈမၿပီးျပတ္ေသး၍  ယေန႔ (ဩဂုတ္ ၁၁ ရက္)တြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္။ အစုိးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္ မရွင္ႏွင့္ UNFC ၏ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ ရာေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းေရးကုိယ္စား လွယ္အဖြဲ႕(DPN)တို႔၏ (၆)ႀကိမ္ေျမာက္တရား၀င္ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ဩဂုတ္ ၁၀ ရက္ကရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာနတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။  ယခုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အခြင့္ အလမ္းေကာင္းမ်ားကုိ မဖန္တီး ႏုိင္ပါက ေရွ႕၌ႀကံဳရမည့္ ျပႆနာ မ်ားသည္ ပုိမုိ႐ႈပ္ေထြးႏုိင္သည္ဟု DPN အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ခူဦးရယ္ ကအဖြင့္အမွာစကား၌ ေျပာ သည္။‘‘ဒီတစ္ေခါက္ကေတာ့ ကြၽန္ ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ တကယ္လု႔ိမ်ား ကြၽန္ေတာ္တို႔ကုိ တတိယအႀကိမ္ က်င္းပမယ့္ ၂၁ ပင္လုံညီလာခံ ႀကီးကုိ တန္းတူရည္တူတက္ ေရာက္ေစခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါႏိုင္တဲ့၊ ပါ၀င္ႏုိင္ တဲ့ အခင္းအက်င္းကို ဒီမွာအခုိင္ အမာသေဘာတူထားဖုိ႔လုိတယ္။ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ထားဖုိ႔ လုိတယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ထင္တယ္’’ ဟု ခူဦးရယ္က ေျပာသည္။

 ေကာ္မရွင္ႏွင့္ DPN တုိ႔အ ၾကား NCA လက္မွတ္ထုိးႏုိင္ေရး ညိႇႏႈိင္းလာသည္မွာ ၁၄ လေက်ာ္ ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ႏွစ္ဖက္အ ၾကား ယုံၾကည္မႈအလြန္နည္းေန ေသးဟုလည္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

 ေဆြးေႏြးပြဲပထမေန႔တြင္ UNFC က အဆုိျပဳထားသည့္ အခ်က္ရွစ္ခ်က္အနက္ ထက္၀က္ ခန္႔ေဆြးေႏြးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ႏွစ္ ဖက္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ထုတ္ ေဖာ္ေျပာၾကားေသာ္လည္း အေသးစိတ္ကုိမူ ေျပာၾကားျခင္းမရိွေပ။

‘‘ေအာက္တုိဘာမွာ NCA  ၂ ႏွစ္ျပည့္လုပ္မယ္။ ၿပီးရင္ေတာ့ ႏုိ ၀င္ဘာ၊ ဒီဇင္ဘာမွာ ပင္လုံတတိ ယအႀကိမ္အစည္းအေ၀းလုပ္ မယ္။ အဲဒါေတြအတြက္ေတာ့ သူ တို႔ပါ၀င္လာဖုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္တာေပါ့။ အဆုံး အျဖတ္ကေတာ့ မနက္ျဖန္အ စည္းအေ၀းမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၾကည့္ရမယ္။ အားလုံးကုိေက်ာ္ ျဖတ္ႏိုင္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးေရွ႕ကုိ ျမန္ျမန္ဆက္ႏုိင္မွာ’’ ဟုၿငိမ္းခ်မ္း ေရးေကာ္မရွင္အႀကံေပးအဖြဲ႕၀င္ ဦးလွေမာင္ေရႊက ေျပာသည္။

NCA တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိး ႏုိင္ေရး UNFC ကအဆုိျပဳထား သည့္ အခ်က္မ်ားအနက္ အဓိက ညႇိႏႈိင္းရန္ က်န္သည့္ႏုိင္ငံေရး ဆုိင္ရာအခ်က္သည္ တုိင္းျပည္၏ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကုိ ႏုိင္ငံေရး နည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းရာ၌ ပါ၀င္ရ မည့္အစုအဖြဲ႕ပုံစံျဖစ္ၿပီး UNFC က အစုိးရ၊ တုိင္းရင္းသားလက္ နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီဟူသည့္ သုံးပြင့္ဆုိင္ေဆြး ေႏြးမႈပုံစံ ေတာင္းဆုိထားသည္။ လက္ရိွတြင္ အစုိးရဘက္က  အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မ ေတာ္၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကုိင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီဆုိသည့္ အစုအဖြဲ႕ပုံစံကုိစြဲကိုင္ထားသည္။

က်န္ရွိေနသည့္ တပ္ပုိင္း ဆုိင္ရာအခ်က္မ်ားသည္ တစ္ႏုိင္ ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေၾက ညာရန္ကိစၥႏွင့္ NCA ထုိးၿပီး ေနာက္ ဖြဲ႕စည္းရသည့္အပစ္ရပ္ ေစာင့္ၾကည့္ပူးတြဲအဖြဲ႕မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားပါ၀င္ ေရးျဖစ္သည္။

အဆုိပါ အခ်က္မ်ားေျပ လည္ပါက UNFC အဖြဲ႕၀င္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ(NMSP)၊ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတုိးတက္ေရးပါတီ(KNPP)၊ ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ(SSPP)၊ရခုိင္အမ်ိဳးသားေကာင္စီ (ANC)ႏွင့္ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္အစည္းအ႐ုံး(LDU)တို႔ NCA အရ ေဆာင္ရြက္သည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္လာမည္ျဖစ္သည္။

 ယခုရန္ကုန္ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္မွ ေဒါက္ တာတင္မ်ိဳး၀င္းဦးေဆာင္၍ အဖြဲ႕ ၀င္ ၁၂ ဦး၊ DPN မွခူဦးရယ္အပါ အ၀င္အဖြဲ႕၀င္ကိုးဦးႏွင့္ ေလ့လာ သူမ်ားအျဖစ္ NCA လက္မွတ္ထုိး ထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္ နက္ကုိင္မ်ား၏ အလုပ္အဖြဲ႕ (PPWT) မွ ကုိယ္စားလွယ္သုံးဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

အစုိးရႏွင့္ UNFC ယခုတစ္ ႀကိမ္ေတြ႕ဆုံၿပီးပါက NCA ေရး ထုိးႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွစ္ဖက္ အသုိင္းအ၀ုိင္းႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားက မၾကာေသးမီက ေျပာၾကားထား သည္။ ဇာလီျမင့္ဦး

No comments:

Post a Comment