Friday, August 11, 2017

UNFC အဖြဲ႕ဝင္မ်ားၿငိမ္းခ်မ္းေရးေျခလွမ္းကို အၿပီးတိုင္လွမ္းနိုင္လိမ့္မည္ ဟုယုံၾကည္ေၾကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲသို႔ နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ သတင္းစကားပါး

ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ(UNFC) အဖြဲ႕ဝင္မ်ား အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေျခလွမ္းကို အၿပီးတိုင္လွမ္း နိုင္လိမ့္မည္ဟုယုံၾကည္ေၾကာင္း၊ နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ NCA လက္မွတ္မေရးထိုးရေသးေသာ NCA ၏ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တို႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲသို႔ သတင္းစကားပါးလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၾသဂုတ္ ၁၀ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးသားျပန္ လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန(NRPC)တြင္ အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ႏွင့္ တစ္နိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွုရပ္စဲေရးသေဘာ တူစာခ်ဳပ္(NCA)လက္မွတ္မေရးထိုးေ သးေသာ ညီ ညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC)၏ နိုင္ငံေရးဆိုင္ရာညႇိႏွိုင္းေဆြးေႏြးေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕(DPN)တို႔ ဆ႒မအႀကိမ္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးေဆြးေႏြးမွုျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ယင္းသို႔သတင္းစကားပါး ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ေဒါက္တာတင္မ်ိဳး ဝင္းက""ဒီေန႔နံနက္ပဲ နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကဖုန္းဆက္ၿပီးေတာ့ေျပာပါတယ္။ ဒီကေန႔ <ကေရာက္လာတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုလည္း ႏွုတ္ဆက္ ပါေၾကာင္း သတင္းစကားပါးလိုက္ပါ တယ္။ သူက ဒီကေခါင္းေဆာင္ေတြ ဆီကေနၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေၿခ လွမ္းကို အၿပီးတိုင္လွမ္းနိုင္လိမ့္မယ္ လို႔ယုံၾကည္ေနပါေၾကာင္း စကားလက္ ေဆာင္ပါးပါတယ္""ဟု ေျပာသည္။
၎င္းကဆက္လက္ၿပီး""မၾကာခင္ စတင္မယ့္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီ လာခံမွာ ဒီကသူေတြအားလုံးလက္မွတ္ ေရးထိုးၿပီးေတာ့ ပါဝင္လိမ့္မယ္လို႔လည္း သူက ေတာ္ေတာ္ေလးကိုယုံၾကည္ေန ပါတယ္""ဟု ထပ္ေလာင္းေျပာသည္။
NRPC-YM
UNFCအေနျဖင့္ အစိုးရထံ ေတာင္းဆိုခ်က္ ကိုးခ်က္တင္ျပထား ရာ ယင္းအခ်က္မ်ားသေဘာတူပါက တစ္နိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွုရပ္စဲ ေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ ေရးထိုးမည့္ သေဘာထားထုတ္ေဖာ္ ထားသည့္အတြက္ အဆိုပါကိုးခ်က္ ညႇိႏွိုင္းနိုင္ေရးကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မ ရွင္ႏွင့္ UNFC၏ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ တို႔ေဆြးေႏြးေနၾကျခင္းျဖစ္ၿပီးေဆြး ေႏြးမွုသက္တမ္း တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္ မရွင္ႏွင့္ UNFC၏ကိုုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕တို႔သည္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဇြန္လမွ စၿပီး တရားဝင္ေဆြးေႏြးပြဲေျခာက္ ႀကိမ္၊ အႀကိဳညႇိႏွိုင္းေဆြးေႏြးပြဲ ၁၀ ႀကိမ္ခန႔္ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္းသိရသည္။ယခုဆ႒မအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပြဲ တြင္
UNFC၏ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ မွအဆိုျပဳထားသည့္ အခ်က္ကိုးခ်က္ ကို အေခ်ာသတ္ေဆြးေႏြးနိုင္လိမ့္ မည္ဟုယုံၾကည္ေၾကာင္းေဒါက္တာ တင္မ်ိဳးဝင္းက ဆိုသည္။
""DPNဘက္က အဆိုျပဳထားတဲ့ အခ်က္ကိုးခ်က္ဆိုရင္ ေတာ္ေတာ္ေလး ကိုခရီးေရာက္သြားပါၿပီလို႔ ကၽြန္ေတာ္ ယုံၾကည္ပါတယ္။ ဒီၾကားထဲမွာလည္း တစ္ဖက္နဲ႔ တစ္ဖက္ ညီအစ္ကိုရင္း သဖြယ္ ျငင္းၾကတယ္၊ ခုန္ၾကတယ္။မတူတဲ့အျမင္ေတြကို ေဆြးေႏြးၾက တယ္။ တူတဲ့ဟာေတြကိုလည္း ဝမ္း ေျမာက္စြာနဲ႔အတည္ျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီေန႔ေဆြးေႏြးပြဲမွာလည္း က်န္ရွိေန ေသးတဲ့အခ်က္ေတြကို အေခ်ာသတ္ ေဆြးေႏြးနိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ယုံၾကည္ပါတယ္""ဟု ေဒါက္တာတင္
မ်ိဳးဝင္းက ထပ္ေလာင္းေျပာသည္။
နိုင္ငံေရးဆိုင္ရာညႇိႏွိုင္းေဆြးေႏြး ေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕(DPN)ေခါင္း ေဆာင္ခူဦးရယ္က မိမိတို႔အေနျဖင့္ ယေန႔ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ အျမင့္ဆုံးေမၽွာ္ လင့္ခ်က္ထားၿပီး လာေရာက္ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာသည္။""ဒီတစ္ႀကိမ္မွာမွ
အခြင့္အေရး အခြင့္အလမ္းကိုမဖန္တီးနိုင္ဘူးဆိုရင္ ေရွ႕ေလၽွာက္ၾကဳံေတြ႕ရနိုင္တဲ့ ျပႆနာ ေတြဟာ ဒီထက္ရွုပ္ေထြးလာနိုင္တယ္ လို႔ ကၽြန္ေတာ္အဲဒီလိုသုံးသပ္မိတယ္။အဓိကအေရးႀကီးတာကေတာ့ကၽြန္ ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္အေပၚမွာ
ကိုယ္စီ ကိုယ္စီထားရွိတဲ့ စိတ္ရင္းေစတနာ အေပၚမွာ အမ်ားႀကီးမူတည္တယ္လို႔ ယူဆတယ္။ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ အေျပာတစ္ခုတည္းနဲ႔ လူေတြကိုယုံ ၾကည္လာေအာင္ လုပ္ယူလို႔မရဘူး။ မလုံေလာက္ဘူးလို႔ခံစားရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လက္ေတြ႕ လူတိုင္းလူတိုင္း ရဲ့ ယုံၾကည္မွုကိုရရွိဖို႔အတြက္ လုပ္ ေဆာင္မွုနဲ႔ျပသဖို႔လိုလာၿပီ""ဟု ခူဦး ရယ္က
 ေျပာသည္။
ၾသဂုတ္ ၄ရက္က ထိုင္းနိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ ဦးခင္ေဇာ္ဦး ေခါင္း ေဆာင္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္DPNအဖြဲ႕ တို႔ အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး မွုျပဳလုပ္ထားၿပီး ယခုရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ တရားဝင္
ဆ႒မအႀကိမ္ အစည္းအေဝးသို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္ မရွင္မွဥကၠ႒ ေဒါက္တာတင္မ်ိဳးဝင္း ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္DPN အဖြဲ႕မွေခါင္းေဆာင္ ခူဦးရယ္  ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕ဝင္မ်ား စုံညီစြာ တက္ေရာက္ေၾကာင္းသိရသည္။
YM

No comments:

Post a Comment