ယေန႕့ေရႊေစ်းႏွင့္ေငြေစ်း

 ယေန့ ကမာၻေရႊ တစ္ေအာင္စ ေပါက္ေစ်း 1234 ေဒၚလာနဲ့ ေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ 1350 က်ပ္နဲ့ တြက္ရင္ ေရႊတစ္က်ပ္သား  888480  က်ပ္ ေစ်း ျဖစ္ရပါမယ္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔အတြက္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းထားေတြကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၁၃၆၀ က်ပ္၊ ၁ ယူ႐ုိေငြကို ၁၄၃၃ ဒသမ ၈ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၉၅၇ ဒသမ ၉၈ က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္ကို ၃၀၅ ဒသမ ၁၀ က်ပ္၊ ထိုင္း ၁ ဘတ္ကို ၃၈ ဒသမ ၈၄ က်ပ္ အသီးသီး ေစ်းေပါက္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းေရႊေစ်းကြက္မွာ အကယ္ဒမီေရႊေစ်း တက်ပ္သားကို ဝယ္ေစ်း ၈၉၄၂၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ေရာင္းေစ်းကေတာ့ ၈၉၉၄၀၀ က်ပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻ႔ေရႊေစ်းကြက္မွာေတာ့ ၁ ေအာင္စကို ၁၂၃၅ ဒသမ ၃၀ ေဒၚလာ ေစ်းေပါက္ပါတယ္။No comments:

Post a Comment