ယေန႕့ေရႊေစ်းႏွင့္ေငြေစ်း

 ယေန့ ကမာၻေရႊ တစ္ေအာင္စ ေပါက္ေစ်း 1243 ေဒၚလာနဲ့ ေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ 1360 က်ပ္နဲ့ တြက္ရင္ ေရႊတစ္က်ပ္သား  901500  က်ပ္ ေစ်း ျဖစ္ရပါမယ္။
No comments:

Post a Comment