ယေန႕့ေရႊေစ်းႏွင့္ေငြေစ်း

 ယေန့ ကမာၻေရႊ တစ္ေအာင္စ ေပါက္ေစ်း 1328 ေဒၚလာနဲ့ ေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ 1330 က်ပ္နဲ့ တြက္ရင္ ေရႊတစ္က်ပ္သား  942000  က်ပ္ ေစ်း ျဖစ္ရပါမယ္။

25, Feb , 2018
ယေန႔ေရႊေစ်းႏႈန္း  (အကယ္ဒမီ မီးလင္း) 941100 (Buy) 941300 (Sell) (1:39PM)
လက္႐ွိကမၻာ့ေစ်း  1328.50
လက္႐ွိေငြလဲႏႈန္း  1326 - 1328


No comments:

Post a Comment