ယေန႕့ေရႊေစ်းႏွင့္ေငြေစ်း

 ယေန့ ကမာၻေရႊ တစ္ေအာင္စ ေပါက္ေစ်း 1205 ေဒၚလာနဲ့ ေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ 1350 က်ပ္နဲ့ တြက္ရင္ ေရႊတစ္က်ပ္သား  867600  က်ပ္ ေစ်း ျဖစ္ရပါမယ္။

 ဇန္နဝါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔အတြက္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းထားေတြကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၁၃၅၀ က်ပ္၊ ၁ ယူ႐ုိေငြကို ၁၄၃၈ ဒသမ ၂ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၉၄၆ ဒသမ ၀၇ က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္ကို ၃၀၃ ဒသမ ၄၇ က်ပ္၊ ထိုင္း ၁ ဘတ္ကို ၃၈ ဒသမ ၁၅ က်ပ္ အသီးသီး ေစ်းေပါက္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းေရႊေစ်းကြက္မွာ အကယ္ဒမီေရႊေစ်း တက်ပ္သားကို ဝယ္ေစ်း ၈၇၀၂၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ေရာင္းေစ်းကေတာ့ ၈၇၀၄၀၀ က်ပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ကမာၻ႔ေရႊေစ်းကြက္မွာေတာ့ ၁ ေအာင္စကို ၁၂၀၇ ဒသမ ၄၅ ေဒၚလာ ေစ်းေပါက္ပါတယ္။








No comments:

Post a Comment